Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYO414 Rehberlik 927001 4 8 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğretmen adaylarının psikolojik danışma ve rehberlik alanına ve okullarda sunulan psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerindeki rolleri ve sorumluluklarına ilişkin bir anlayışa sahip olmalarıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Lecturer.mehmet Bünyami Özmen

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1-Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Editör:Prof.Dr.Gürhan CAN) 2-Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Editör:Doç.Dr.Mehmet GÜVEN) 3-Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Editör:Yrd.Doç.Dr.Alim KAYA) 4-Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Prof.Dr.Yıldız KUZGUN) 5-Psikolojik Danışma ve Rehberlik (Prof.Dr.Muharrem KEPÇEOĞLU)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Psikolojik danışma ve rehberlikle ilgili temel kavramlar,Psikolojik danışma ve rehberliğin tarihsel gelişimi,Psikolojik danışma ve rehberlikte hizmet alanları,Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Psikolojik danışma (Müdahale) hizmetleriPsikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Bireyi tanıma hizmetleri,Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Bilgi toplama ve yayma hizmetleri, Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Yerleştirme hizmetleri-İzleme hizmetleri,Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Oryantasyon hizmetleri,Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Konsültasyon hizmetleriPsikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri:Araştırma ve Değerlendirme hizmetleri- Çevre ve veli ile ilişkilerPsikolojik danışma ve rehberlikte örgüt yapısı,Psikolojik danışma ve rehberlikte personelin rol ve sorumlulukları,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 2 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
34 Okuma 15 2 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, Önemi, Kural ve Gerekleri.
2 Psikolojik danışma ve rehberlikle ilgili temel kavramlar
3 Psikolojik danışma ve rehberliğin tarihsel gelişimi
4 Psikolojik danışma ve rehberlikte hizmet alanları
5 Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Psikolojik danışma (Müdahale) hizmetleri
6 Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri: Bilgi toplama ve yayma hizmetleri
7 Bireysel ve grupla psikolojik danışma hizmetleri
8 Psikolojik danışma ve rehberlikte örgütlenme ve personel. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde öğretmenlerin görev ve sorumlulukları.
9 Arasınav
10 Öğrencilerde görülebilen psikolojik sorunlar, müdahale yaklaşımları ve öğretmenlerin görevleri.
11 Okul rehberlik saati uygulaması: 1. Özfarkındalık 2. Empatik beceri 3. Grupla çalışmna ve işbirliği
12 Okul rehberlik saati uygulaması: 4. İletişim becerileri 5. Çatışma çözme 6. Kişisel sorumluluk
13 Okul rehberlik saati uygulaması: 7. Duyguları yönetmek 8. Karar verme becerileri 9. Stresle başaçıkma 10. Benlik kavramı
14 Okullarda risk gruplarının belirlenmesi, aile ile görüşme, rehberlik servisi ile iletişim ve müdahale.
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1341812 Psikolojik danışma ve rehberlik alanının eğitim sistemi içindeki yerini kavrayabilme.
2 1341813 Psikolojik danışma ve rehberliğin ilkelerini kavrayabilme.
3 1341814 Psikolojik danışma ve rehberliğin hizmet alanlarının bilgisi.
4 1341815 Psikolojik danışma ve rehberlikte kullanılan tekniklerin bilgisi.
5 1341816 Psikolojik danışma ve rehberlikle ilgili yasal düzenlemeleri sıralayabilme.
6 1341817 Öğretmenlerin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerindeki rolleri ve sorumluluklarını kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4
2 5 4 4
3 3 5 4
4 5 4 5
5 4 4 4
6 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek