Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BYO101 Genel Biyoloji I 927001 1 1 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, biyolojinin konu alanı ve diğer bilim dalları ile ilişkilerini açıklamak, Öğrencileri Biyolojinin alt dalları hakkında bilgilendirmek ve hücre başta olmak üzere bitkisel doku ve organların yapısı ve görevleri botanik ile ilgili temel bilgileri öğrencilere kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAKIŞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Reece, J.B., Urry, L.A., Cain, M.L., Wasserman, S.A. Minorsky, P. V., & Jackson, R.B., (2015). Campell Biyoloji. (Ninth Edition). E. Gündüz & İ. Türkan (Çev. Ed.). Palme Yayıncılık, Ankara. Yel, M., Bahçeci, Z. ve Yılmaz, M. (2008). Genel Biyoloji, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyolojinin tanımı, alanları, önemi, biyolojinin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Biyolojinin önemli dalları. Canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması: Canlı ve Cansız yapılar. Hücrenin yapısı ve işlevi. Hücre Bölünmeleri, Bitkisel dokular, Vegetatif organlar, Generatif organlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16
54 Ev Ödevi 13 6 78

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyolojinin tanımı, alanları, önemi ve biyolojinin tarihsel gelişimine kısa bir bakış
2 Biyolojinin dalları
3 Canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması: Canlı ve Cansız yapılar.
4 Canlılığın Temel Birimi: Hücre, Hücrenin yapısı ve işlevi.
5 Hücre zarı ve Hücre zarından madde taşınması
6 Sitoplazma ve organeller.
7 Çekirdek. Hücre Bölünmesi; Mitoz bölünme, Mayoz bölünme
8 Ara sınav
9 Dokular: Bitkisel dokular; Bölünür doku, Değişmez doku.
10 Bitkisel Organlar ve Yapıları: Vegetatif organlar, Kök
11 Gövde
12 Yaprak
13 Generatif organlar. Çiçek
14 Meyve ve Tohum

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1254129 Biyolojinin diğer bilim dalları ile ilişkilerini açıklar.
2 1254130 Canlı ve cansızlar arasındaki farkları açıklar.
3 1254131 Hücre ve organellerinin yapı ve fonksiyonlarını açıklar.
4 1254132 Bitkisel doku ve organlarının yapı fonksiyonlarını açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69553 Bilimsel süreç ve bilimin doğası çerçevesinde Biyoloji konularını sorgulayarak öğrenmek ve bu bilgileri Biyoloji eğitimine uygulama becerisine sahip olmak
2 69554 Biyoloji eğitimi alanındaki eğitim modellerini ve kuramları bilmek
3 69555 Biyoloji eğitimi alanında eğitim problemlerini tanıma, modelleme ve çözme becerisi kazanmak
4 69556 Özel alanda seçilen bir konuda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri analiz etme, değerlendirme, raporlaştırma ve projeyi sunma.
5 69557 Atatürk´ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin birer ferdi olarak, Atatürk İlkeleri´ni yürüterek, anlayarak, içtenlikle benimseyip, ülkesini çağdaş düzeye taşımak için gerekli donanımlara sahip olmak.
6 69558 Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme becerisi kazanmak.
7 69559 Çeşitli öğretim teknolojileri yoluyla nitelikli öğretim materyallerinin geliştirilmesi, seçilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi becerilerine sahip olmak.
8 69560 Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak.
9 69561 Eğitim uygulamalarında bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanmak.
10 69562 Yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmak.
11 69563 Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği etkili iletişim becerilerine ve Türkçeyi düzgün kullanma becerilerine sahip olmak.
12 69564 Alanındaki gelişmeleri izleyip iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak
13 69565 Genel öğretim yöntemlerini bilerek ortaöğretime özgü özel öğretim yöntemlerini geliştirip uygulayabilmek.
14 69566 Öğrencilerin bireysel farklılıklarına, gelişim ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde eğitim, değerlendirme ve yönlendirme becerilerine sahip olmak.
15 69567 Yeni eğitim modellerine uygun günlük plan hazırlayabilmek, uygulama ile ilgili kayıt, belge ve raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
16 69568 Meslek ile ilgili yeni gelişmeleri takip edebilmek, yasa ve yönetmelikleri bilmek ve mesleki-etik sorumluluk anlayışı kazanmak.
17 69569 Öğrencileri özgün, paylaşımcı, girişimci, özgüveni yüksek, kendi başına karar verebilen, başkalarının haklarına saygılı, yaratıcı, sorgulayıcı bireyler olarak gelişmelerini sağlayabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak
18 69570 Sağlıklı yaşam, ilkyardım ve beslenme konularında bilgi sahibi olmak ve gerekli önlemleri almak

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 5 4 3
2 5 3 3 3 4 5 4 4 5 3 4 4 4 3 5 4 3 3
3 4 3 4 4 3 5 4 4 5 4 4 4 3 5 3 5 3 3
4 5 4 3 4 5 4 4 5 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek