Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TEB306 Tarımsal Yayım ve Haberleşme 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık hizmetleri yönetmeliği kapsamında öğrencileri sertifika sınavına hazırlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Araş. Gör.Dr. Nur İlkay ABACI

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Cinemre, H.A. ve Demiryürek K., 2010. Tarımsal Yayım ve Haberleşme.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
48 Sözlü Sınav 8 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 12 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarımsal yayım ve danışmanlık kavramları ve felsefesi Kırsal sosyoloji 1. TAR YAY-DAN KAV&FEL.ppt
03[1]. KIRSAL SOSYOLOJI.doc
2 Dünya ve AB ülkelerinde tarım danışmanlığı Yetişkin eğitimi 02[1]. DUNYA ve AB ULKELERINDE TARIMSAL DANISMANLIK.doc
3 İletişim teknikleri ve beden dili 05[1]. ILETISIM TEKNIKLERI.doc
06[1].BEDEN DİLİ.doc
4 Yeniliklerin benimsenmesi ve yayılması 07[1]. YENILIKLERIN YAYILMASI.doc
5 Bireysel, grup ve kitle iletişim/yayım metotları 08[1]. BIREYSEL YAYIM-DANISMANLIK METOTLARI.doc
09[1]. GRUP YAYIM-DANISMANLIK METOTLERI.doc
10[1]. KITLE YAYIM-DANISMANLIK METOTLARI.doc
6 Danışmanlıkta uygun amaç ve metot seçimi 11[1]. TARIMSAL DANISMANLIK FAALIYETLERINDE UYGUN AMAC VE METOT SECIMI.doc
7 Motivasyon teknikleri 12[1]. MOTIVASYON TEKNIKLERI.doc
8 Uyuşmazlık yönetimi 13[1]. UYUSMAZLIK (CATISMA) YONETIMI (1).doc
9 Moderasyon (gruplarla çalışma) teknikleri 13[1]. UYUSMAZLIK (CATISMA) YONETIMI.doc
10 Danışmanlıkta mevcut durum analizi 15._TARIMSAL_DANISMANLIKTA_SOZLESMELI_CIFTCILERINE_AIT_MEVCUT__DURUM_ANALIZI.doc
11 Yayımda hedefe yönelik programlama 16._TARIMSAL_YAYIMDA_HEDEFE_YONELIK_PROGRAMLAMA.doc
12 Proje yönetimi İzleme ve değerlendirme 17._IZLENE_VE_DEGERLENDIRME.doc
18.PROJE_YONETIMI.doc
13 Etkilli sunuş teknikleri 19._SUNUS_TEKNIKLERI.doc
14 Tarımsal yayım ve danışmanlık yönetmeliği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlar 20[1].BAKANLIĞIN GENEL MUD. DAİRE BŞK. GÖREVLERİ.doc
21[1].TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK.doc

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1437703 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Yönetmeliği kapsamında derste ele alınan tarımsal yayım, danışmanlık, sosyoloji, iletişim, proje hazırlama, programlama ve değerlendirme konularında bilgi sahibi olabilecek
2 1437711 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık yönetmeliği kapsamında danışmanlık sertifika sınavına hazırlanacak
3 1437733 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık kavramını kavrayabilecek, ileriki meslek hayatında danışmanlık mesleğinin görev ve sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olabilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76131 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
2 71630 Çayır-mera ve yem bitkileri, endüstri bitkileri, yemeklik baklagiller ve tahıllar grubuna giren bitkilerin yetiştiriciliği ve ıslahı konusunda teorik ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
3 71622 Tarla bitkileri ve ilgili bilim dallarındaki genel kavramları, prensipleri ve olayları kavrar ve gerekli değerlendirmeleri yapar.
4 76132 Tarla Bitkileri ile ilgili konularda projeler tasarlar, tesis kurma ve işletme becerisine sahip olur, alanında karşılaştığı sorunları tanımlayarak çözüm üretir.
5 71623 Tarla bitkileri ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız veya farklı disiplinlerden oluşan takımlarda ekip üyesi olarak yürütür.
6 71627 Tarla bitkileri konusunda özel teşebbüsün gelişimi için projeler üretip uygulanmasında danışmanlık yapar
7 71628 Tarımsal uygulamaların çevreye etkilerini eleştirel gözle bakarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlar.
8 71624 Bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanarak mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9 71625 Alanındaki bilgi ve fikirlerini sözlü ve yazılı sunum teknikleri ile ilgili kurum ve kişilere aktarır.
10 71629 Tarla bitkileri ile ilgili problemleri çözer ve elde edilen sonuçları ilgililere aktarır.
11 71626 Tarımsal uygulamaların çevre üzerine etkilerine eleştirel gözle bakarak, doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalara katılır.
12 76133 Mesleki mevzuatı bilir ve değişiklikleri takip eder, çalışmalarında bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun davranır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek