Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ605 İleri Deneysel Psikoloji 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu ders kapsamında temel olarak deneysel yöntemler ayrıntılı olarak ele alınmakta olup deneysel yöntemin bilişsel psikolojideki uygulamalarını incelenmektedir. Bu dersin temel amacı deneysel araştırma yöntemleri incelemek; deneysel düzenin temel ilkelerini öğretmek; eleştirel makale okuma becerisi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Murat Kurt

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Davis, S.F. (2003). Handbook of Research Methods in Experimental Psychology. Malden, MA : Blackwell Pub. 2. Kantowitz, B.H., Roediger III, H.L. & Elmes, D.G. (2014). Deneysel Psikoloji (Çev., N. Er & Y.A. Duyan). Ankara: Nobel. 3. Karakaş, S. (1988). Bilimsel Psikoloji. Ankara: TBMM Vakfı Ofset Tesisleri 4. Levine, G. & Parkinson, S. (1994). Experimental Methods in Psychology. Hillsdale, New Jersey: Lawrance Erlbaum Associates. 5. Topsever, Y. (1991). Psikolojide Araştırma, Deney ve Analiz. İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 6. Robinson, P.W. (1981). Fundamentals of Experimental Psychology. New Jersey: Prentice-Hall Inc. 7. Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E.B. (1997). Research Methods in Psychology (4th Ed.). New York: McGraw-Hill. 8. Solso R.L. ve Johnson H.M. (2005). Psikolojide Deneysel Yönteme Giriş: Vaka Yaklaşımı, (Çeviri Editörü, Ayşe Ayçiçeği). İstanbul: Kitabevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Ders kapsamında deneysel yöntemlere ek olarak deneysel psikolojinin ilkeleri ve uygulamaları algı, öğrenme, bellek, problem çözme, düşünme ve karar verme çalışmaları kapsamında ele alınacaktır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 7 98

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İleri deneysel psikolojiye giriş
2 Öğrenmenin Temel Prensipleri ve Öğrenme Türleri
3 Klasik Koşullamanın Temel Prensipleri
4 Edimsel Koşullamaın Temel Prensipleri
5 Pekiştireç, Ceza ve Kaçınmaya yönelik deneyler
6 Algı
7 Ara Sınav
8 Psikofizik
9 Dikkat ve tepki süresi
10 Hatırlama ve Unutma
11 Düşünme ve Problem Çözme
12 Deneyin Planlanması ve Hazırlığı
13 Deneyin Planlanması ve Hazırlığı
14 Akademik Okumalar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294045 Psikolojinin deneysel yönteminin temel kavramlarını ve deneysel araştırma sürecini kavrar.
2 1294046 Bilişsel süreçlerin deneysel yolla incelenme tekniklerini genel olarak bilir
3 1294047 Deneysel yöntemlere ilişkin araştırmalar okur ve kritik eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70406 Psikoloji biliminin kuramsal bilgilerini öğrenme ve kuramsal farklılıklarına-benzerliklerine yönelik kavramsallaştırmalar yapar
2 70407 İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini gözlemleme ve açıklayabilme becerisi kazanır
3 70408 Psikolojide veri toplama ve ölçme araçları uygulayabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
4 70414 Meslek ilkeleri ve etiğine yönelik sorumluluk alabilir
5 70418 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
6 70412 Farklı bilim ve uygulama alanlarına ilişkin edindiği bilgileri kullanır bu bilgileri psikoloji bilgisiyle ilişkilendirme ve disiplinler arası çalışma yapabilir
7 70413 Uluslar arası ve ulusal literatürü takip ederek alandaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilir
8 70417 Teorik ve kuramsal bilgileri psikolojinin uygulama alanlarına aktarabilir
9 70411 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir
10 70415 Evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak çalışmalar ve uygulamalar yapabilme becerisi kazanır
11 70416 Sosyal, kültürel ve bireysel farklılıklara yönelik farkındalık kazanır
12 70409 Psikolojinin çalışma konularında uygun araştırma deseni oluşturabilir, deney tasarlayabilir ve uygulama yapabilir
13 70410 Psikolojik araştırma verilerini analiz edebilir ve sonuçları yorumlama becerisi kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5 4 4 3
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek