Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PSİ614 Klinik Psikoloji ve Psikopatoloji-I 927003 1 2 8

Dersin Amacı

Bu dersin amacı bilimsel ve klinik perspektiflerden, farklı bakış açıları göz önüne alınarak, normal dışı davranış üzerine bir anlayış geliştirmektir. Normal dışı davranışı geniş bir çerçeveden açıklayabilmek için farklı teorilerin bakış açılarını anlatmak hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

--------

Ön Koşul Dersleri

yok

Önerilen Diğer Hususlar

yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Orhan Öztürk Ruh Sağlığı ve Bozuklukları

Staj Durumu

yok

Dersin İçeriği

Bu derste psikopatolojinin bilişsel ve psikodinamik kavramsallaştırılması araştırılacak. Bilişsel ve çeşitli psikoanalitik okullara, etiyolojik faktörlere, kişiliğe ve gelişimsel kuruluşlara özel vurgu yapılacak. Öğrenciler vaka formülasyonunda kullanmak üzere temel bir psikodinamik ve bilişsel anlayış edinecekler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 7 98

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarihsel ve bilimsel değerlendirmeler
2 Psikopatolojide güncel paradigmalar
3 Sınıflandırma ve Tanı
4 Depresyon Bozuklukları
5 İki Uçlu ve İlişkili Bozukluklar
6 Kaygı Bozuklukları I
7 Ara Sınav
8 Kaygı Bozuklukları II
9 OKB
10 TSSB
11 Bedensel Belirti Bozuklukları
12 Dissosiyatif Bozukluklar
13 Vaka Çalışması
14 Final SInavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1294068 Normal dışı davranışı bilimsel ve klinik bakış açılarından tanımlayabilecektir
2 1294069 Anormal davranış tanımını tartışabilecektir.
3 1294070 Normal dışı davranışı farklı teorilerin bakış açılarıyla açıklayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 70406 Psikoloji biliminin kuramsal bilgilerini öğrenme ve kuramsal farklılıklarına-benzerliklerine yönelik kavramsallaştırmalar yapar
2 70407 İnsanın bilişsel, duygusal ve davranışsal süreçlerini gözlemleme ve açıklayabilme becerisi kazanır
3 70408 Psikolojide veri toplama ve ölçme araçları uygulayabilme ve geliştirebilme becerisini kazanır
4 70414 Meslek ilkeleri ve etiğine yönelik sorumluluk alabilir
5 70418 Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme
6 70412 Farklı bilim ve uygulama alanlarına ilişkin edindiği bilgileri kullanır bu bilgileri psikoloji bilgisiyle ilişkilendirme ve disiplinler arası çalışma yapabilir
7 70413 Uluslar arası ve ulusal literatürü takip ederek alandaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilir
8 70417 Teorik ve kuramsal bilgileri psikolojinin uygulama alanlarına aktarabilir
9 70411 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir
10 70415 Evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacak çalışmalar ve uygulamalar yapabilme becerisi kazanır
11 70416 Sosyal, kültürel ve bireysel farklılıklara yönelik farkındalık kazanır
12 70409 Psikolojinin çalışma konularında uygun araştırma deseni oluşturabilir, deney tasarlayabilir ve uygulama yapabilir
13 70410 Psikolojik araştırma verilerini analiz edebilir ve sonuçları yorumlama becerisi kazanır

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 3 4 3 3
3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek