Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
YER502 Türk Yerel Yönetim Sistemi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Yerel yönetim felsefesi, işlevleri ve Türk yerel yönetim sistemi hakkında bilgilendirmenin sağlanması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Aslı YÖNTEN BALABAN

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Keleş, Ruşen, Yerinden Yönetim ve Siyaset, Cem Yayınevi, 8. Basım, İstanbul, 2012 Ökmen, Mustafa; Parlak, Bekir, Yerel Yönetimler Kuram ve Uygulamada Küresel ve Ulusal Konular ve Sorunlar, Ekin Basın Yayın Dağıtım, 4. Baskı, Bursa, 2015. Toprak, Zerrin, Yerel Yönetimler, Siyasal Kitabevi, 9. Baskı, İzmir, 2014.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yerel yönetim tanımı ve tarihi kökenleri, yerel yönetimlerin işlevleri, yerel yönetimlerin Türkiyede'ki gelişimi, yerel özerklik kavramı ve yerel özerklik koşulları, il özel idareleri, belediyeler, köyler, yerel yönetim birlikleri ve iller bankası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 15
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 85
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
19 Beyin Fırtınası 15 2 30
29 Bireysel Çalışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 6 30
34 Okuma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 DÜNYADA YEREL YÖNETİMLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ
2 TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLER –KAVRAMSAL ÇERÇEVE
3 TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE TÜRK ANAYASALARINDA YEREL YÖNETİMLER
4 İL ÖZEL İDARELERİ
5 BELEDİYELER
6 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ
7 KÖY YÖNETİMİ
8 YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ
9 BELEDİYE HİZMETLERİNDE ÖZELLEŞTİRME
10 YEREL YÖNETİMLER BİRLİKLERİ
11 YEREL YÖNETİMLERDE PERSONEL YÖNETİMİ
12 BELEDİYE YAPILANMASINDA KATILIM VE YEREL DEMOKRASİ
13 YEREL YÖNETİMLERDE ULUSLARARASI GÜNCEL GELİŞMELER
14 TÜRKİYE’DE DEĞİŞİM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1509528 Yerel yönetimlerin felsefesini ve tarihi kökenlerini öğretmek
2 1509529 Türk yerel yönetim sisteminin öğretilmesi
3 1509527 Türk yerel sisteminin sorunları ve çözüm yollarının öğretilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76577 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, kamu yönetimi alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 76578 Kamu yönetimi disiplinine ait bilgileri, kamu yararı çerçevesinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 76579 Kamu yönetimine yönelik sorunlarda disiplinlerarası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
4 76580 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
5 76581 Kamu yönetimine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
6 76582 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek; çözüm önerileri sunmak.
7 76583 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak..
8 76584 Kamu yönetimi alanına ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
9 76585 Kamu yönetimine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme yeteneğini geliştirmek.
10 76586 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurmak ve disiplinler arası yorum ve analiz yapmak.
11 76587 Kamu yönetimi konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.
12 76588 Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
13 76589 En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5
2 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
3 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek