Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK504 Türk Kamu Bürokrasisi ve Sorunları 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bürokrasi kavramının, teorisinin ve bürokrasi siyaset ilişkilerinin incelenmesi.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Max Weber,, Sosyoloji Yazıları Ludwig von Mises, Bürokrasi Bilal Eryılmaz, Bürokrasi ve Siyaset N.P. Mouzelis, Örgüt ve Bürokrasi Modern Teorilerin Analizi Dreyfus Françoise, Bürokrasinin icadı

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bürokrasi kavramı, Sosyalist düşüncede ve liberal düşüncede bürokrasi, bürokrasi ve oligarşi, bürokratik örgütlenme, Weber’e göre bürokrasinin sınırlandırılması, Weber’in teorisine yöneltilen eleştiriler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bürokrasi, Türkiye’de bürokrasi-siyaset ilişkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
34 Okuma 7 100 1
42 Seminer 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 3 10 30
29 Bireysel Çalışma 7 15 105
34 Okuma 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bürokrasi kavramı
2 Bürokrasi oligarşi ilişkisi
3 Sosyalist düşüncede ve liberal düşüncede bürokrasi
4 Bürokrasi teorileri
5 Bürokrasi teorileri
6 Weber'in bürokrasi modeli
7 Türkiye’de bürokrasi-siyaset ilişkileri
8 Makale okumaları
9 Makale okumaları
10 Makale okumaları
11 Makale okumaları
12 Makale okumaları
13 Makale okumaları
14 Makale okumaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1204506 Bürokrasi teorileri kavranır
2 1204533 Kamu bürokrasisi ve sorunları incelenir
3 1204545 Günümüz kamu yönetimi sorunları bürokrasi medeli perspektifinden değerlendirilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68831 Lisans döneminde elde ettiği bilgilere dayalı olarak, kamu yönetimi alanındaki bilgisini uzmanlık düzeyinde geliştirmek.
2 68832 Kamu yönetimi disiplinine ait bilgileri, kamu yararı çerçevesinde kullanabilme becerisine sahip olmak.
3 68833 Kamu yönetimine yönelik sorunlarda disiplinlerarası bir çalışma alışkanlığı kazanmak.
4 68834 Bireysel, toplumsal ve küresel nitelikteki konu, olay ve sorunları tanımlama, kurgulama, değerlendirme ve çözüm önerileri getirebilme yeteneği elde etmek.
5 68835 Kamu yönetimine ilişkin araştırmalarda konunun tespitinden, araştırmanın sonuçlandırılmasına ve kamuoyuna sunulmasına kadar geçen süreç içerisinde, mesleki etik kurallarına uyarak, bireysel ve toplumsal sorumluluk bilinci içinde hareket etme becerisi elde etmek.
6 68836 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz etmek, yorumlamak ve değerlendirmek; çözüm önerileri sunmak.
7 68839 Kamu yönetimine ilişkin tarihi bilgi birikiminin ötesinde, alanıyla ilgili güncel bilgileri izleme yeteneğini geliştirmek.
8 68843 Kamu yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
9 68844 En az bir yabancı dili yetkin bir biçimde kullanabilme ve kamu yönetimi alanındaki yabancı literatürü takip edebilme.
10 68837 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak..
11 68840 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurmak ve disiplinler arası yorum ve analiz yapmak.
12 68838 Kamu yönetimi alanına ilişkin kendi başına özgün bir çalışma becerisi kazanmak.
13 68841 Kamu yönetimi konusunda elde edilen bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, yapılan araştırmaların sonuçlarını analiz edebilmek.