Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AED605 İstatistik 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar verilerek, bunların spor bilimlerinde uygulamalarını yapabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Yıldırım KAYACAN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Bek, Y., E. Efe, 1988. Arastirma ve Deneme Metotlari I. Ç.Ü.Z.F. Yayinlari: Ders Kitabi No: 71. 368 s. 2- Kayaalp, G. T. ve S. Çankaya, İstatistik. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 258, Ders Kitapları Yayın No: A-84, 2008 (Genişletilmiş 5. Baskı).

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırma yöntemlerini bilmek, çıkarsama yapabilmek, araştırma sonuçlarını, yorumlamak ve sunabilmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 16 16
2 Final Sınavı 1 20 20
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 7 2 14
8 Rehberli Problem Çözümü 20 2 40
17 Alan Çalışması 2 5 10
49 Performans 2 20 40
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, amacı, içeriği ve kaynaklar
2 Bilimsel araştırmada temel kavramlar
3 Bilimsel araştırma süreci
4 Araştırma konusunun seçimi
5 Araştırma hipotezlerinin oluşturulması
6 Araştırma stratejisinin belirlenmesi.Araştırma yaklaşımlarının sınıflandırılması
7 Arasınav
8 Anket, Mülakat, Gözlem
9 Ölçme ve ölçek düzeyleri
10 Ölçek türleri
11 Olasılığa dayalı örnekleme
12 Olasılığa dayalı olmayan örnekleme
13 Nicel ve nitel analiz yöntemleri
14 Araştırma raporu hazırlama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1232945 Araştırma yöntemleri konularına bağlı olarak tablo ve grafik oluşturmak
2 1232946 Araştırmalarda ölçme ve ölçekler hakkında bilgi sahibi olmak
3 1232947 Nicel analiz yöntemlerini bilmek
4 1232948 Nitel analiz yöntemlerini bilmek
5 1232949 Araştırma raporu yazım kurallarını bilmek
6 1232950 Araştırma raporu hazırlayabilme ve sunabilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68878 Antrenörlük Eğitimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 68879 Antrenörlük Eğitimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 68880 Antrenörlük Eğitimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 68881 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 68882 Antrenörlük Eğitimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 68883 Antrenörlük Eğitimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 68884 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
8 68885 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5 5 3
2 5 4 5 5 4 3 5 3
3 4 5 3 4 3 4 3 5
4 5 5 4 5 4 3 4 5
5 4 5 4 5 4 5 4 5
6 3 5 4 5 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek