Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AED607 Spor Biyomekaniği 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; insan vücudu üzerine etki eden iç ve dış kuvvetlerin etkisi altında vücudun tümünün ya da vücut bölümlerinin nasıl hareket ettiğini anlamasını, doğrusal ve eğrisel hareket ilkelerine göre verimin nasıl artırılabileceğinin kavranmasını, sporda doğrusal ve açısal hızın, sürtünme kuvvetinin hesaplanmasını, hangi eklemde hangi kaldıraç sistemine göre hareket yapıldığını, momentumu, dönme momentini, Newton’un hareket kuramlarını anlamasını ve yorumlamasını sağlamaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Açıkada C., Demirel H. (1993); Biyomekanik ve Hareket Bilgisi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir. 2. Sedatlı M., Toraman F., Çetin E. (2000); Sportif hareketlerin biyomekanik temelleri, Bağırgan Yayımevi, Ankara. 3. Hay J.G. (1993); The Biomechanics of Sports Techniques. Prentice Hall, New Jersey.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Doğrusal ve eğrisel hareket, kinetik ve kinematik, statik ve dinamik, eylemsizlik, ağırlık ve kütle, momentum, kuvvet, sürtünme, kütle merkezi, dış merkezli kuvvet ve kuvvet çifti, moment, kaldıraçlar, açısal momentum, Newton’un hareket kuramları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
17 Alan Çalışması 2 15 30
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 13 2 26
54 Ev Ödevi 3 8 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Spor biyomekaniği nasıl bir bilim dalıdır? Sporda verimin artırılmasında biyomekaniğin kullanımı, insan hareketi, insan hareketini inceleyen bilim dalları
2 Kinetik ve kinematik hareket analizi nedir? Aralarındaki fark nedir? Kinematik hareket analizi nasıl yapılır?
3 Doğrusal yer değiştirme, hız, sürat, ivme, açısal hız, açısal ivme.
4 Eylemsizlik, ağırlık ve kütle, düşey atış, yatay atış, eğik atış, momentum,
5 Kuvvet, yerçekimi kuvveti, sürtünme kuvveti, kas kuvveti, motor üniteler ve kasılma kuvveti, kas kuvveti ve kasılma hızı,
6 Hareket eksenleri, koordinat sistemi, kütle merkezi,
7 Ara sınav.
8 Kütle merkezi ve dayanma alanı ilişkisi, hareket ve dengelenme.
9 Dengelenme çeşitleri, kütle merkezinin yerinin bulunması.
10 Dış merkezli kuvvet, kuvvet çifti, dönme momenti.
11 Kaldıraçlar, vücudumuzdan kaldıraç sistemlerine örnekler, mekanik avantaj,
12 Çekme açısı ve eklem hareketi, açısal momentum,
13 Newton’un birinci hareket kuramı, yer çekimi kuramı, merkezcil kuvvet,
14 Falso ve sürtünme kuvveti, momentumun aktarılması, Newton’un ikinci hareket kuramı, Newton’un üçüncü hareket kuramı, momentumun korunması,

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238495 Spor biyomekaniğinin sportif verime katkısını açıklayabilme.
2 1238496 Sporda kinetik ve kinematik hareketi karşılaştırabilme.
3 1238497 Sporda doğrusal ve eğrisel kinematik ile ilgili problemleri çözebilme ve yorumlayabilme.
4 1238498 Sporda doğrusal kinetik ve açısal kinetik problemlerini çözebilme ve yorumlayabilme.
5 1238499 Newton’un hareket kuramlarını sportif performansın artırılmasında kullanabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68878 Antrenörlük Eğitimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 68879 Antrenörlük Eğitimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 68880 Antrenörlük Eğitimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 68881 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 68882 Antrenörlük Eğitimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 68883 Antrenörlük Eğitimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 68884 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
8 68885 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 5 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 3
3 4 4 5 4 4 4 4 5
4 5 5 5 5 4 4 4 4
5 3 4 4 3 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek