Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AED612 Spor Bilimlerinde Bilgisayar Uygulamaları-I 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bilgisayar temel kavramlarını ve donanım bileşenlerini tanıma ve öğrenme. Bilgisayarı temel düzeyde kullanabilme (belge hazırlama, tablo hazırlama). Bilgisayar kullanımına yeni başlayanlar için kelime işlem programlarının ve elektronik hesap tablolama programlarının kullanımını daha ayrıntılı olarak öğrenmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bilgisayar Bilimine Giriş - J.Glenn Brookshear, Dennis Brylow- Nobel Akademik Yayıncılık 2. Yeni Başlayanlar için Bilgisayar Edition, İhsan Karagülle & Zeydin Pala - Türkmen kitabevi 3. Microsoft Office Enine Boyuna, Microsoft Yayınları 4. Microsoft Egitim CD’leri

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilgisayarı oluşturan temel donanım bileşenlerini tanıma ve görevlerini anlama. Kelime işlem programlarını kullanarak yazı oluşturma, biçimleme, tablolar, şablonlar ve anahat kullanımı; hesap tablolama programları ile hesap fonksiyonları, grafik ve çoklu dosya kullanımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
2 Final Sınavı 1 60 60
6 Uygulama/Pratik 1 25 25
9 Problem Çözümü 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel Bilgiler
2 Windows XP
3 Windows XP
4 Windows XP
5 Microsoft Word
6 Microsoft Word
7 Ara sınav
8 Microsoft Excel
9 Microsoft Excel
10 Microsoft Excel
11 Microsoft Powerpoint
12 Microsoft Powerpoint
13 İnternet kullanımı
14 Final sınavı
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238929 WORD XP paket programında tablolarla çalışma
2 1238930 Bilgisayarı genel olarak tanıma ve çalışma prensibini açıklama
3 1238931 Windows XP işletim sistemi ile bilgisayarı temel düzeyde kullanma

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68878 Antrenörlük Eğitimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 68879 Antrenörlük Eğitimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 68880 Antrenörlük Eğitimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 68881 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 68882 Antrenörlük Eğitimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 68883 Antrenörlük Eğitimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 68884 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
8 68885 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek