Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AED614 Spor Psikolojisi 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilerin, sporda olduğu kadar psikoloji alanındaki temel kavramları da iyi bilmelerini, sporda davranış ve performansı etkileyen faktörleri araştırmalarını, spor psikolojisinin spor bilimlerindeki önemini kavramalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğretim Üyesi Egemen ERMİŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dorak,F.&Vurgun,N.,Hentbol-Oyun Duyusundan Hızlı Oyuna, Ege Ünv.Basımevi, İZMİR 2008 Dorak F., Ders Notları, www.ferudundorak.com.tr Atkinson L.R., Atkinson C. R., Hilgard R.E., Psikolojiye Giriş 1, Sosyal Yayınlar, 1995-İSTANBUL. Tiryaki,Ş. Spor Psikolojisi, Eylül Kitabevi,2000. Weinberg,R&Gould,D. Foundations of Exercise and Sport Psychology, Human Kinetics,2003. Tenenbaum G., Eklund C. R., Handbook of Sport Psychology, Wiley, 2007, CANADA. Morris G. C. (çev: Belgin Ayvaşık, Melike Sayıl), Psikolojiyi Anlamak, Türk Psikologlar Derneği Yayınları, ANKARA-2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Spor psikolojisinin tarihi, konusu ve spor psikologunun görevleri, algılama ve dikkat, konsantrasyon, motivasyon, sporda kişilik, motivasyon ve artırma teknikleri, grup dinamiği ve takım birlikteliği, liderlik, sporda özgüven ve özyeterlik, sporda güdülenme ve güdülenme yöntemleri, grup çalışması ve proje oluşturma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 10 1 10
11 Soru-Yanıt 10 1 10
28 Makale Kritik Etme 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 18 1 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 50 1 50
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 50 1 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Spor Psikolojisi Konusu-Tarihi / Spor psikologu ve görevleri 1.hafta.docx
2 Algılama ve Öğrenme 2.hafta.docx
3 Dikkat 3.hafta.docx
4 Konsantrasyon 4.hafta.docx
5 Kişilik 5.hafta.docx
6 Uyarılmışlık 6.hafta.docx
7 Ara sınav 7.hafta.docx
8 Motivasyon 8.hafta.docx
9 Proje Ara Sunumu 9.hafta.docx
10 Grup Dinamiği 10.hafta.docx
11 Takım birlikteliği 11.hafta.docx
12 Liderlik 12.hafta.docx
13 Özgüven 13.hafta.docx
14 Özyeterlik 14.hafta.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1234107 Spor psikolojisinin tarihini, konusunu ve spor psikologlarının çalışma alanlarını tanıma ve bu alanlara yönelik yeni araştırmalar yapabilme
2 1234108 Sporda algılama, dikkat ve konsantrasyon konularına ilişkin psikolojinin bilişsel süreçlerini öğrenme ve uygulayabilme;
3 1234109 Kişilik kavramının spor ortamına olan yansımalarını kavrayabilme;
4 1234110 Uyarılmışlık ve Motivasyonu tanımlayabilme ve motivasyonu artırma yollarını öğretebilme;
5 1234111 Sporda liderlik, özgüven ve özyeterlik kavramlarını tanımlayabilme ve önemini kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68878 Antrenörlük Eğitimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 68879 Antrenörlük Eğitimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 68880 Antrenörlük Eğitimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 68881 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 68882 Antrenörlük Eğitimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 68883 Antrenörlük Eğitimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 68884 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
8 68885 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 5 4 5 4
2 5 4 4 4 5 5 4 5
3 5 4 4 5 5 5 4 5
4 4 5 5 5 4 5 4 5
5 4 5 4 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek