Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AED619 Kadın ve Spor 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Kadın yaşamının doğumdan sonuna kadar gelişim evreleri, farklılıkları ve dönemsel değişimleri ile sporla ilişkilendirilerek kadın ve spor olgusu öğretilmeye çalışılması amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Bade YAMAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dagny Scott, WOMEN'S RUNNING ISBN 1-57954-118-6 Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı, Yaşam Boyu Spor Ders Notları http://www.sporbilim.com/sayfa.asp?mdl=haber¶m=64 Kadın ve spor Prof. Dr. M. Tayfun Amman Morpa Kültür Yayınları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kadınların gelişim evrelerinde yaşadıkları fiziksel, hormonal ve psikolojik etkilerin öğrenilmesi. Sporun yaşamın her döneminde kadınlardaki görünümünün incelenmesi. Performans sporu ve yaşam boyu sporun etkilerinin kavranması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 20 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 3 6 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 6 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 6 12
49 Performans 5 8 40
54 Ev Ödevi 5 8 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İlk çağlardan günümüze kadın 1.İlk çağlardan günümüze kadın.pptx
2 Kadınların fiziksel özellikleri 2.Kadınların Fiziksel Özellikleri.pptx
3 Kadın sporcu üçlemesi 3.4.kadın sporcu üçlemesi.pptx
4 Kadın sporcu üçlemesi 3.4.kadın sporcu üçlemesi.pptx
5 Menstürasyon dönemi ve egzersiz 5.Menstürasyon ve Spor.pptx
6 menopoz 6.Menopoz.pptx
7 Gebelik ve Egzersiz 7.Hamilelik ve Spor.pptx
8 Osteoporosiz 8.Osteoporosiz.pptx
9 Ara Sınav
10 Yaşlılarda Spor 10.Yaşlılarda Spor.pptx
11 Kadınlarda antrenman ve fizyolojik uyum 11.12. Kadınlarda Antrenman ve Fizyolojik Uyum.pptx
12 Kadınlarda antrenman ve fizyolojik uyum 11.12. Kadınlarda Antrenman ve Fizyolojik Uyum.pptx
13 Genel Tekrar
14 Genel Tekrar
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297861 Kadınların vücut ve kas yapılarının bilinmesi
2 1297862 Kadınlar için egzersiz programları yapabilme
3 1297858 Gelişimin her evresinde kadınlardaki değişimin ve spor ilişkisinin kurulması.
4 1297859 Kadınların fiziksel ve fizyolojik özelliklerinin tanımlanması.
5 1297860 Kadınlarda antrenman, fiziksel aktivite çeşitleri ve yüklenme esaslarının bilinmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68878 Antrenörlük Eğitimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 68879 Antrenörlük Eğitimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 68880 Antrenörlük Eğitimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 68881 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 68882 Antrenörlük Eğitimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 68883 Antrenörlük Eğitimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 68884 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
8 68885 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 5 5 4
2 4 5 3 3 4 4 4 4
3 5 5 3 4 4 4 4 4
4 5 5 3 5 4 4 4 4
5 4 4 4 4 4 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek