Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AED622 Psikomotor Gelişim 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere; bireyin doğum öncesi dönemden başlayarak yaşam boyu süren, harekete ilişkin davranışlarında oluşan değişimleri inceleyen psikomotor gelişimi ve temel ilkelerini öğretme, gelişim modellerini inceleme ve kuramcıları tanıtma, gelişim dönemlerini öğrenerek antrenörlük /öğretmenlik yaptıkları zaman bireylere hangi aşamada nasıl bir öğretme stratejisi uygulayabileceğini göstermektir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özer,K.& Özer, D.; Çocuklarda Psikomotor Gelişim, Nobel,1998

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Gelişimle ilgili temel kavramlar, çocuk gelişim modelleri, kuramlar, motor gelişimin ilkeleri ve motor gelişimi etkileyen faktörler, gelişim dönemleri, çocuklarda fiziksel uygunluk ve psikomotor öğrenme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
17 Alan Çalışması 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 4 56
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 4 56
49 Performans 3 5 15
54 Ev Ödevi 3 6 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Psiko-motor Gelişim ve Temel Kavramlar,
2 Çocuk Gelişim Modelleri
3 Gelişim İlkeleri
4 Gelişimin Boyutları
5 Gelişimin Dönemleri
6 Gelişimi Etkileyen Faktörler
7 Fiziksel Gelişim
8 Psikomotor Gelişim
9 Psikomotor gelişim dönemleri
10 ARA SINAV
11 Psikomotor gelişim dönemleri ve fiziksel uygunluk
12 Sporla ilişkili hareketler dönemi
13 Çocuklarda fiziksel uygunluk ve Çocukların algısal motor yetenekleri
14 Hareket eğitiminin benlik üzerine etkileri
15 FİNAL SINAVI

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
17921 1241129 Hareketin gelişim dönemlerini bilir.
31371 1241130 Çocuklarda gelişimin boyutlarını bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68878 Antrenörlük Eğitimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 68879 Antrenörlük Eğitimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 68880 Antrenörlük Eğitimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 68881 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 68882 Antrenörlük Eğitimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 68883 Antrenörlük Eğitimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 68884 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
8 68885 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
17921 4 3 5 4 4 4 4 4
31371 4 4 3 4 3 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek