Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AED604 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927003 1 2 6

Dersin Amacı

Bilimsel çalışmaların yürütülmesi sırasında ortaya çıkan yanıltma ve etik sorunları ele alarak, bu sorunları nasıl önlenebileceğine dair çözüm önerilerinin tartışmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Tülin Atan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fischer, B. Zigmont, M. “Scientific Puplishing”, Encyclopedia of Applied Ethics,Volume 4, 29-37, USA: Academic pres. TÜBA Bilim Etiği Komitesi, (2002)Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları,TÜBA Yayınları. TÜBİTAK.(1996). Yayın Etiği Sempozyumu. Ankara:TÜBİTAK Matbaası Whitbeck, C. (1998). “Resaerch Ethics”, Encyclopedia of Applied Ethics,Volume 3, 835-843, USA: Academic pres.

Staj Durumu

Hayır

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırma etiği, Bilimsel Araştırmalarda Etik Sorunlar, Bilimsel Yanıltma ve Türleri, Disiplinsiz Araştırma, Bilimsel Yalancılık ve Saptırma, Yağmalama, Aşırmacılık /İntihal ve Yağmalama çeşitleri, Bilimsel Yanıltmanın Ortaya Çıkmasını Önleme Ve Yasal Önlemler Bilimsel Yanıltma Nedenleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 28 2 56
6 Uygulama/Pratik 22 1 22
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 6 3 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgi, Araştırma, Bilimsel Araştırma BilArş YL 1.hafta.docx
2 Araştırma biçimleri BilArş YL 2.hafta.docx
3 Araştırma Planlama Aşamaları BilArş YL 3.hafta.docx
4 Problem, alt problem, hipotez BilArş YL 4.hafta.docx
5 Değişken kavramı BilArş YL 5.hafta.docx
6 İMRAD ve makale yazım kuralları BilArş YL 6.hafta.docx
7 Proje yazım aşamaları BilArş YL 7.hafta.docx
8 Ölçek ve Puanlaması BilArş YL 8.hafta.docx
9 vize BilArş YL 9.hafta.docx
10 Tez yazım kuralları BilArş YL 10.hafta.docx
11 Etik nedir, Araştırma Etiği Nedir BilArş YL 11.hafta.docx
12 Bilimse Araştırmalarda Etik Sorunlar BilArş YL 12.hafta.docx
13 Bilimsel Yanıltma ve Türleri, Disiplinsiz Araştırma, Bilimsel Yalancılık ve Saptırma BilArş YL 13.hafta.docx
14 Bilimsel Yanıltmanın Ortaya Çıkmasını Önleme Ve Yasal Önlemler BilArş YL 14.hafta.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1297114 Bilgi : Bilimsel araştırmalarda görülen yanıltma türlerini tanıyabilme
2 1297115 Beceri: Bilimsel araştırmalarda etik dışı olaylara Dünyadan ve Türkiye’den örnek verebilme
3 1297116 Tutum: Bilimsel araştırmalarda etiğe uygun davranabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68878 Antrenörlük Eğitimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 68879 Antrenörlük Eğitimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 68880 Antrenörlük Eğitimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 68881 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 68882 Antrenörlük Eğitimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 68883 Antrenörlük Eğitimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 68884 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
8 68885 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek