Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AED602 Antrenman Teorisi 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrencilere sportif antrenmanın temel kavramlarını öğretmek, yaş gruplarına uygun antrenman planlarının oluşturulmasına ilişkin temel bilgileri kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Seydi Ahmet AĞAOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dönemleme antrenman kuram ve yöntemi T. Bompa

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Antrenmanın tanımı, amaçları, planlama ilkeleri, çeşitleri ve süperkompenzasyon kuramı. Sporda enerji metabolizmaları, yüklenme yöntemleri, temel biyomotor yetiler ve birbirleriyle ilişkileri. Sürat, dayanıklılık ve kuvvet antrenmanlarının temel özelliklerinin tanımlanması ve örnek antrenman şekilleri. Koordinatif yetiler, yükselti antrenmanları, sürantrenman, olimpik ve yıllık antrenman planlamasının temelleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 10 2 20
19 Beyin Fırtınası 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 20 60
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 18 54

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Antrenman temelleri Ders notu bilgilendirme.pptx
2 Antrenman temelleri Ders notu bilgilendirme.pptx
3 Antrenman ilkeleri Ders notu bilgilendirme.pptx
4 Antrenman ilkeleri Ders notu bilgilendirme.pptx
5 Antrenman için hazırlık Ders notu bilgilendirme.pptx
6 Antrenman için hazırlık Ders notu bilgilendirme.pptx
7 Ara sınav ARA SINAV
8 Antrenman Değişkenleri Ders notu bilgilendirme.pptx
9 Antrenman Değişkenleri Ders notu bilgilendirme.pptx
10 Dinlenme ve Toparlanma Ders notu bilgilendirme.pptx
11 Dinlenme ve Toparlanma Ders notu bilgilendirme.pptx
12 Yıllık Antrenman Planlanması Ders notu bilgilendirme.pptx
13 Yıllık Antrenman Planlanması Ders notu bilgilendirme.pptx
14 Yıllık Antrenman Planlanması Ders notu bilgilendirme.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1203686 Antrenman Bilimine ilişkin temel kavramları açıklayabilme
2 1203772 Antrenmanda yüklenme ve dinlenme ilişkisini kurabilme
3 1203828 Antrenmanda yüklenme yöntemleri ile enerji metabolizmaları arasında ilişkiler kurabilme
4 1203861 Antrenmanda yüklenme yöntemleri ile enerji metabolizmaları arasında ilişkiler kurabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68878 Antrenörlük Eğitimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 68879 Antrenörlük Eğitimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 68880 Antrenörlük Eğitimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 68881 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 68882 Antrenörlük Eğitimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 68883 Antrenörlük Eğitimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 68884 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
8 68885 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 4 4 4 3 3
2 3 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 4 4 4
4 4 4 4 4 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek