Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AED607 Spor Biyomekaniği 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin; insan vücudu üzerine etki eden iç ve dış kuvvetlerin etkisi altında vücudun tümünün ya da vücut bölümlerinin nasıl hareket ettiğini anlamasını, doğrusal ve eğrisel hareket ilkelerine göre verimin nasıl artırılabileceğinin kavranmasını, sporda doğrusal ve açısal hızın, sürtünme kuvvetinin hesaplanmasını, hangi eklemde hangi kaldıraç sistemine göre hareket yapıldığını, momentumu, dönme momentini, Newton’un hareket kuramlarını anlamasını ve yorumlamasını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa Çağatay TUFAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Spor biyomekaniği, temel prensipler. Serap İNAL, Nobel Yayın Dağıtım, 2004 2 Biomekanik; H. Nedim ÇETİN, Turna Yayınları, 2013. 3. Temel Biyofizik. Cilt I : Biyomekanik; İsmail GÜNAY; Çukurova Nobel; 2014

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Vücudun referans düzlemleri, Doğrusal ve açısal kinematik, Newton kanunları, vücuda etki eden kuvvetler, Tork, sürtünme kuvveti, iş, enerji ve güç. momentum, kütlemerkezi ve denge, yürüme ve koşmanın biyomekaniği, atış biyomekaniği, çarpma ve çarpışma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 24 24
36 Rapor 1 24 24
54 Ev Ödevi 1 36 36

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Spor biyomekaniği nasıl bir bilim dalıdır? Sporda verimin artırılmasında biyomekaniğin kullanımı, insan hareketi, insan hareketini inceleyen bilim dalları biyomekanik-temel-kavramlar.ppsm
2 Vücudun referans düzlemleri. Kinetik ve kinematik hareket analizi nedir? Aralarındaki fark nedir?
3 Doğrusal kinematik. biyomekanik-dogrusal-kinematik.ppsm
4 Açısal kinematik. biyomekanik-açısal-kinematik.ppsm
5 Newton kanunları. biyomekanik-kinetik.ppsm
6 Örneklerle spotif hareketlerde İş, enerji ve güç. biyomekanik-iş-enerji.ppsx
7 Çizgisel ve açısal Momentum. biyomekanik-momentum.ppsx
8 Kütle merkezi ve denge biyomekanik-Denge.ppsx
9 Tork 8-biyomekanik-Tork.ppsx
10 Arasınav
11 Yürüme ve koşam biyomekaniği 9-biyomekanik-Koşma.ppsx
12 Atış biyomekaniği
13 Çarpma ve çarpışma
14 Örneklerle Hareket analizi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1338223 Spor biyomekaniğinin sportif verime katkısını açıklayabilme.
2 1338220 Sporda kinetik ve kinematik hareketi karşılaştırabilme.
3 1338221 Sporda doğrusal kinetik ve açısal kinetik problemlerini çözebilme ve yorumlayabilme.
4 1338222 Newton’un hareket kuramlarını sportif performansın artırılmasında kullanabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68878 Antrenörlük Eğitimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 68879 Antrenörlük Eğitimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 68880 Antrenörlük Eğitimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 68881 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 68882 Antrenörlük Eğitimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 68883 Antrenörlük Eğitimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 68884 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
8 68885 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 2 4 4
2 4 4 4 4 4 2 4 4
3 4 4 4 4 4 2 4 4
4 4 4 4 4 4 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek