Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AED612 Spor Bilimlerinde Bilgisayar Uygulamaları-I 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı; eğitim programını kavrayabilen ve buna bağlı olarak öğretimi planlayabilen; öğrenme ve öğretim stratejilerinin, öğretim yöntem ve tekniklerinin, öğretim araç ve gereçlerinin ve öğretim hizmetinin niteliğini arttıran değişkenlerin öğrenme-öğretme süreçlerindeki işlevlerini kavrayabilen ve öğrenme-öğretme süreçlerini değerlendirebilen; öğretimi planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerinde öğretmenin görev ve sorumluluklarını kavrayabilen bireyler yetiştirmektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Açıkgöz, Kamile Ün. (1996). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir: Kanyılmaz Mat. / Arslan, M. (2007). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık. / Byrnes, J. P. (2001). Cognitive Development and Learning in

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel Kavramlar (Eğitim Programı -Program Geliştirme Süreci), Öğrenme-Öğretme İlkeleri, Öğretim Süreci Aşamaları, Öğretim Kuram ve Modelleri, Öğretim Stratejileri, Yöntem ve Teknikleri, Öğretimde Çağdaş Yaklaşımlar, Öğretimin Araç, Gereç ve Materyallerle Desteklenmesi, Öğretimi Planlama, Öğretmenlik Mesleği ve Genel Öğretmen Nitelikleri, Öğretmenin Rol ve Sorumlulukları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 1 16 16
34 Okuma 12 6 72
49 Performans 2 3 6
54 Ev Ödevi 5 8 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Kural ve Gerekleri
2 Temel Kavramlar: Eğitimle İlgili Temel Kavramlar
3 Temel Kavramlar: Eğitim Programı
4 Temel Kavramlar: Program Geliştirme Süreci
5 Öğrenme-Öğretme İlkeleri
6 Öğretim Sürecinin Aşamaları
7 Öğretim Kuram ve Modelleri
8 Öğretim Kuram ve Modelleri
9 Ara Sınav
10 Öğretim Stratejileri ve Yöntemleri
11 Öğretim Teknikleri
12 Öğretimde Çağdaş Yaklaşımlardan Örnekler
13 Öğretimin Araç, Gereç ve Materyallerle Desteklenmesi
14 Öğretimi Planlama. Öğretmenlik Mesleği ve Genel Öğretmen Nitelikleri, Öğretmenin Rol ve Sorumlulukları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1226389 Öğrenme ve öğretme ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme.
2 1226396 Eğitim programının temel özelliklerini açıklayabilme.
4 1226405 Öğrenme-öğretme ilkelerini kavrayabilme.
5 1226424 Öğretim sürecinin aşamalarını tanıyabilme.
6 1226438 Öğretim kuram ve modellerini tanıyabilme.
7 1226444 Öğretim stratejilerinin özelliklerini kavrayabilme.
8 1226455 Öğretim yöntem ve tekniklerinin özelliklerini kavrayabilme.
9 1226464 Öğretimde hedef, strateji, yöntem ve teknik ilişkisini açıklayabilme.
10 1226473 Çağdaş yaklaşımların temel özelliklerini sıralayabilme.
11 1205878 Öğretim araç, gereç ve materyallerinin öğrenmeye katkılarını değerlendirebilme.
13 1205898 Öğretimde plan hazırlama ilkelerini tanıyabilme.
14 1205906 Öğretmenlik mesleğinin kuramsal dayanaklarını kavrayabilme.
16 1205940 Öğretmenlerin sahip olması gereken yeterlikleri analiz edebilme.
17 1205950 Öğretim yöntem ve tekniklerini doğru biçimde öğretim süreçlerinde kullanmaya istekli oluş.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68878 Antrenörlük Eğitimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 68879 Antrenörlük Eğitimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 68880 Antrenörlük Eğitimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 68881 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 68882 Antrenörlük Eğitimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 68883 Antrenörlük Eğitimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 68884 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
8 68885 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3
6 3 3 3 3 3 3 3 3
7 3 3 3 3 3 3 3 3
8 3 3 3 3 3 3 3 3
9 3 3 3 3 1 3 3 3
10 3 3 3 3 3 3 3 5
11 2 2 2 2 2 2 2 2
13 4 4 4 4 4 4 4 4
14 4 4 4 4 4 4 4 4
16 4 4 4 4 4 4 4 4
17 4 4 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek