Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AED617 Klinik Uygulamaları-I 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin ilk yardımda temel kavramları öğrenmeleri, modern kardiyopulmoner resüsitasyon uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması ve pratik olarak mankenler üzerinde eğitim yapılarak bilgilerin pekiştirilmesinin sağlanması, alerji-anaflaksi, akut zehirlenme, kafa travması, spor yaralanmaları... vb gibi özel durumlarda ilk yardım uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanmasıdır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Avrupa Resüsitasyon Konseyi Kurs Kitabı 2010 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı Ders Notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tıbbi ilk yardım dersine genel bakış. İlk yardımda temel kavramlar, normal vital bulgular ve bunların değerlendirilmesi. Kardiyopulmoner resüsitasyonda temel yaşam desteğinin erişkin ve çocuklarda temel uygulamaları. İleri ve sürekli yaşam desteği. Özel durumlarda (kazalar, kanamalar,zehirlenmeler, sportif aktiviteler sırasındayaralanmalarda zehirlenmeler zehirli hayvan ısırmalarında tıbbi ilk yardım uygulamaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 10 4 40
6 Uygulama/Pratik 4 7 28
12 Takım/Grup Çalışması 6 6 36
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanışma ve ilk yardım konusundaki temel kavramlar. Vital bulguların (kan basıncı ve nabız) değerlendirilmesi, İlk yardımda temel kavramlar
2 Kafa ve omurilik travmasında ilk yardım eğitimi, Kafa ve omurilik travmaları
3 Erişkinlerde ilk yardım eğitimi, Erişkin TYD
4 Pediyatrik konusunda ilk yardımda gerekli bilgiler, Pediyatrik TYD
5 Manken üzerinde ilk yardım uygulaması, Özel durumlarda ilk yardım 1 ( Kazalarda, Kanamalarda ilk yardım)
6 Okuma ve kaynak tarama, Özel durumlarda ilk yardım 2 ( Zehirlenmeler ve zehirli hayvan ısırıklarında ilk yardım
7 İnternette tarama ve kütüphane çalışması Manken üzerinde ilk yardım uygulaması
8 Sportif aktivitelerde yaralanmalar ve ilk yardım
9 vize
10 Kas kökenli ağrılar ve travmada analjezi
11 İnternette tarama ve kütüphane çalışması
12 İnternette tarama ve kütüphane çalışması
13 Manken üzerinde ilk yardım uygulaması , Kas kökenli ağrılar ve travmada analjezi
14 Manken üzerinde ilk yardım uygulaması , Kas kökenli ağrılar ve travmada analjezi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
92036 1224984 Tıbbi ilk yardımın temelini kavrayabilme, normal vital bulguların bilinmesi
92038 1225006 Temel yaşam desteğinin bilinmesi erişkin ve çocuklarda uygulayabilme
92040 1225016 Hava yolu tıkanmalarında uygun tekniklerle hava yolunu açabilme, erişkin ve çocuklarda uygulanan teknikler arasında farkı kavrayabilme
92043 1225026 Spor aktivitelerindeki yaralanmalarda ilk yardım

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68878 Antrenörlük Eğitimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 68879 Antrenörlük Eğitimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 68880 Antrenörlük Eğitimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 68881 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 68882 Antrenörlük Eğitimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 68883 Antrenörlük Eğitimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 68884 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
8 68885 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
92036 3 4 4 3 4 5 4 4
92038 3 3 4 3 4 4 4 3
92040 3 4 4 4 4 4 4 5
92043 5 5 5 5 5 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek