Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
AED621 Kişisel Antrenörlük Eğitimi-I 927003 1 1 6

Dersin Amacı

Bu derste kişisel antrenörlerin sahip olması gereken egzersiz fizyolojisi, anatomi, beslenme, genel ve özel antrenman bilgisi gibi temel bilgilerin öğretilmesi amaçlanmıştır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Blue Vision Fitness Akademi, Personal Fitness Tranier Kitabı (Ed. Naumman Mazıcıoğlu), 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste kişisel antrenörlüğün temel kavramı ve önemi anlatıldıktan sonra, egzersiz programının hazırlanması, ölçme-değerlendirme, kardiorespretuvar egzersiz, kuvvet antrenmanlarının tasarlanması, esnekliklik gibi özeliklerin antrene edilmesi konuları anlatılacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
3 Bütünleme Sınavı 0 0 1
35 Quiz 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 1 7 7
12 Takım/Grup Çalışması 7 5 35
28 Makale Kritik Etme 7 5 35
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 5 35
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 5 35

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kişisel antrenörlük dersinin tanıtımı
2 Kişisel antrenörlük kavramı ve önemi
3 Sağlıklı bireyler için program hazırlama
4 Test, ölçme ve değerlendirme
5 Sağlık taraması
6 Beslenme
7 Ara sınav
8 Kardiorespretuvar fitness ve egzersiz
9 Kardiorespretuvar fitness ve egzersiz
10 Kassal kuvvet ve dayanıklılık
11 Kuvvet antrenmanlarının tasarlanması
12 Kuvvet antrenmanlarının tasarlanması
13 Esneklik antrenmanlarının tasarlanması
14 Özel popülasyon ve sağlık sorunları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1207687 Kişisel antrenörlüğün önemini tanımlar.
2 1207699 Sağlıklı bireyler için program hazırlar.
3 1207703 Kardiorespretuvar egzersiz yaptırır.
4 1207708 Kuvvet antrenmanlarının tasarlar.
5 1207733 Esneklik antrenmanlarının tasarlar.
6 1207746 Özel popülasyon ve sağlık sorunlarını bilir egzersiz programını hazırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68878 Antrenörlük Eğitimi alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olur.
2 68879 Antrenörlük Eğitimi konusundaki sorunları belirler, analiz eder ve çözme becerisine sahip olur.
3 68880 Antrenörlük Eğitimi alanı ile ilgili araştırma yapma becerisi gösterir.
4 68881 Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
5 68882 Antrenörlük Eğitimi ile ilgili çalışmalara etkin şekilde katılır, insiyatif kullanabilir ve liderlik yapma becerisinde olur.
6 68883 Antrenörlük Eğitimi alanındaki tüm iç ve dış paydaşlarla kolay iletişim kurabilir, bilgi ve düşüncelerini Türkçe ve en az bir yabancı dilde anlaşılır şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 68884 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
8 68885 Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 4 5 4
2 4 5 4 5 4 5 5 5
3 4 5 4 5 4 5 4 5
4 5 4 5 5 4 5 4 5
5 4 5 4 4 4 5 4 5
6 4 4 5 4 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek