Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBETEZ Tez 927001 2 3 30

Dersin Amacı

Tez yazımını gerçekleştirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

PROF.DR. VEDAT KELEŞ

Önerilen Diğer Hususlar

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

KONU İLE İLGİLİ KAYNAKLAR

Staj Durumu

YOK

Dersin İçeriği

Tez metnini yazmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 14 4 56
10 Tartışma 14 4 56
17 Alan Çalışması 14 10 140
23 Proje Sunma 14 4 56
24 Seminer 14 10 140
34 Okuma 14 10 140
48 Sözlü Sınav 14 3 42
51 Sözlü Sınav 14 8 112

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Referans eserlerin incelenmesi
2 Referans eserlerin incelenmesi
3 Referans eserlerin incelenmesi
4 Tez ile ilgili bilgilerin fişlenmesi
5 Tez ile ilgili bilgilerin fişlenmesi
6 Tez ile ilgili bilgilerin fişlenmesi
7 Tez ile ilgili bilgilerin fişlenmesi
8 Tez ile ilgili bilgilerin fişlenmesi
9 Bilgi fişlerinin tasnif edilmesi
10 Tezin planlanması
11 Tezin planlanması
12 Tezin yazımı
13 Tezin yazımı
14 Tezin yazımı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1538330 Karşılaşılan sorunu çözebilmek için gerekli bilgiye ulaşabilme becerisi edinmek.
2 1538331 Tez yazabilme becerisi edinmek
3 1538332 Özgün metin yazabilme becerisi edinmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 78500 Arkeoloji alanındaki son gelişmeleri takip edebilecek şekilde alan bilgisine ve gerektirdiği ölçüde bilgisayar programları kullanım bilgisine sahiptir.
2 78501 Arkeoloji alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri eleştirel bir yaklaşımla bilimsel yöntemlerle değerlendirir ve analiz eder; karşılaşılan sorunların çözümleri için araştırmalara dayalı öneriler geliştirir.
3 78502 Alanında herhangi bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve gerektiğinde bir ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4 78503 Arkeolojiyi farklı disiplinlerle ilişkilendirir ve farklı disiplinlerdeki sorunlara arkeolojik veriler ışığında yeni öneriler getirebilir.
5 78504 Mesleğinde ve günlük hayatında karşılaştığı sorunların çözümünü analitik düşünme yeteneğini kullanarak planlar.
6 78505 Alanı ile ilgili konularda gerektiğinde bilgi ve deneyimlerini, düşüncelerini, çözüm önerilerini etik kurallar çerçevesinde yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
7 78506 Meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek ve yabancı dilde yayımlanmış çalışmaları anlayabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek