Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GTP101 Kimya-I 927001 1 1 2

Dersin Amacı

Kimyanın temel kavramlarını öğrenciye öğretip, öğrendiklerini kullanabilmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Osman GÜL

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atkıns, O. ve Jones, L. Temel Kimya. Moleküller, Maddeler ve Değişimler 1. Çeviri Editörleri Kılıç, E., Köseoğlu, F. ve Yılmaz, H. Bilim Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Temel kavramlar, atomun yapısı, peryodik tablo, kimyasal bağlanma, bileşik formüllerinin yazılması, isimlendirilmeleri, mol kavramı, kimyasal reaksiyonlar ve hesaplamalar, gazlar, sıvılar, katılar, çözeltiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
8 Rehberli Problem Çözümü 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar.
2 Atomun yapısı.
3 Peryodik tablo.
4 Kimyasal bağlanma.
5 Bileşik formüllerinin yazılması ve isimlendirilmeleri.
6 Mol kavramı.
7 Mol kavramı.
8 Kimyasal reaksiyonlar ve hesaplamalar.
9 Gazlar.
10 Arasınav
11 Gazlar.
12 Sıvılar ve katılar.
13 Çözeltiler.
14 Çözeltiler.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1221913 Kimyasal reaksiyonlara dayalı hesaplamaları yapar.
2 1221879 Atomun yapısı ve periyodik cetvel kavramları öğrenerek, maddelerin özelikleri hakkında yorum yapar.
3 1221894 Bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, bağları dikkate alarak açıklar.
4 1221881 Çözelti hesaplamalarını yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69240 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
2 69241 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
3 69242 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
4 69232 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
5 69233 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
6 69234 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
7 69235 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
8 69236 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
9 69237 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
10 69238 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
11 69239 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 1 4 1
2 2 3 1 1 3 1
3 2 2 4 2 2 2 1
4 5 2 3 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek