Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GTP105 Genel Mikrobiyoloji 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilere; mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak mikrobiyolojik numune alma, mikrobiyolojik analizler için hazırlık yapma, kültür elde etme ile mikroskobik inceleme yapma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Özge KILIÇ TOSUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TEMİZ, Ayhan. Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri. Hatiboğlu Yayınları. Ankara 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mikroorganizmaların sınıflandırılmaları, yapıları, üremeleri ve metabolizmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 12 3 36
7 Laboratuvar 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aseptik çalışma tekniği Genel Mikrobiyoloji-1.docx
2 Numune alma, hijyen kontrol numuneleri Genel Mikrobiyoloji-2.docx
3 Sterilizasyon ön hazırlıkları, sterilizasyon Genel Mikrobiyoloji-3.docx
4 Besiyeri hazırlanması Genel Mikrobiyoloji-4.docx
5 Dilüsyon sıvısı hazırlama, dilüsyon serisi hazırlama Genel Mikrobiyoloji-5.docx
6 Dilüsyon serisi hazırlama, ekim yapma Genel Mikrobiyoloji-6.docx
7 İnkübasyon Genel Mikrobiyoloji-7.docx
8 Koloni morfolojisi Genel Mikrobiyoloji-8.docx
9 Koloni morfolojisi, saf kültür eldesi Genel Mikrobiyoloji-9.docx
10 Arasınav Genel Mikrobiyoloji-10.docx
11 Preparat hazırlanması Genel Mikrobiyoloji-11.docx
12 Preparat hazırlanması, mikroskopta inceleme Genel Mikrobiyoloji-12.docx
13 Mikroorganizma hücrelerini inceleme Genel Mikrobiyoloji-13.docx
14 Mikroorganizma hücrelerini inceleme, lamlarda sayım Genel Mikrobiyoloji-14.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1246596 Mikrobiyolojik numune alır.
2 1246597 Mikrobiyolojik analizler için hazırlık yapar.
3 1246598 Mikroskobik inceleme yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69240 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
2 69241 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
3 69242 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
4 69232 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
5 69233 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
6 69234 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
7 69235 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
8 69236 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
9 69237 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
10 69238 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
11 69239 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 2 2 3 1 2 1 2 2
2 3 4 1 1 2 3 1 2 2 2 1
3 4 5 1 1 3 2 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek