Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GTP105 Genel Mikrobiyoloji 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilere; mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak mikrobiyolojik numune alma, mikrobiyolojik analizler için hazırlık yapma, kültür elde etme ile mikroskobik inceleme yapma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Osman GÜL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TEMİZ, Ayhan. Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri. Hatiboğlu Yayınları. Ankara 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mikroorganizmaların sınıflandırılmaları, yapıları, üremeleri ve metabolizmaları

Değerlendirme

# Etkinlikler Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60
1 Ara Sınav 100 1
2 Final Sınavı 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 12 3 36
7 Laboratuvar 12 2 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 2 28
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Aseptik çalışma tekniği
2 Numune alma, hijyen kontrol numuneleri
3 Sterilizasyon ön hazırlıkları, sterilizasyon
4 Besiyeri hazırlanması
5 Dilüsyon sıvısı hazırlama, dilüsyon serisi hazırlama
6 Dilüsyon serisi hazırlama, ekim yapma
7 İnkübasyon
8 Koloni morfolojisi
9 Koloni morfolojisi, saf kültür eldesi
10 Arasınav
11 Preparat hazırlanması
12 Preparat hazırlanması, mikroskopta inceleme
13 Mikroorganizma hücrelerini inceleme
14 Mikroorganizma hücrelerini inceleme, lamlarda sayım
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1246596 Mikrobiyolojik numune alır.
2 1246597 Mikrobiyolojik analizler için hazırlık yapar.
3 1246598 Mikroskobik inceleme yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69240 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
2 69241 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
3 69242 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
4 69232 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
5 69233 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
6 69234 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
7 69236 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
8 69237 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
9 69239 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
10 69235 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
11 69238 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 2 2 3 2 1 2 1 2
2 3 4 1 1 2 3 2 2 1 1 2
3 4 5 1 1 3 2 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek