Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
STJ102 Staj 927001 1 2 10

Dersin Amacı

Öğrenciyi,bir gıdanın üretimindeki tüm işlem ve süreçlerde görev almaya hazırlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Sevil EVREN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şirket dokümanları, kütüphanelerdeki ilgili kaynaklar ve internet kaynakları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kurumun tarihçesi, endüstrideki yeri ve işlevinin öğrenilmesi Uygulanan prosesin ve akış çizelgesinin kavranması Süreçte yer alan birimlerin işlevi, yapısı, işletme koşulları ve bakımı ile ilgili bilgilerin edinilmesi Süreç kontrol ve kalite kontrol mekanizmalarının öğrenilmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
20 Rapor Hazırlama 1 100 1
51 Sözlü Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
14 Gözlem 30 8 240
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
49 Performans 1 5 5
51 Sözlü Sınav 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletmede staja başlama ve ilgili kişilerle tanışma. 1.docx
2 İşletmenin yerleşimi, yan üniteleri ve akım şeması öğrenme, staj raporuna aktarmak üzere çizme. 2.docx
3 Fabrika ya da işletmenin bağlı bulunduğu şirketin yapısı ve yönetsel organizasyonunu öğrenerek rapora aktarma. 3.docx
4 Üretimde uygulanan belli başlı süreçleri, temel işlemleri, araştırma, inceleme ve taslak rapora aktarma. Süreç denetimi ve birimlerin bakım onarımına ilişkin bilgi edinme ve rapora aktarma. 4.docx
5 Yapılması planlanan hesapları bir problem ya da durum aktarımı olarak ifade etme.Kalite kontrol mekanizmalar ve kalite güvence sistemlerini gerekli birimlerle iletişim kurarak öğrenme ve rapora aktarma. 5.docx
6 Staj defterini doldurma 6.docx
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1219916 Öğrenciler, verilen kuramsal bilgiyi uygulamaya aktarmayı öğrenir
2 1219930 Görev ve sorumlukları konusunda bilgilenir
3 1219939 Meslek ahlakı, insan sağlığı, iş güvenliği, çevre gibi sosyal konularda bilgilenirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69240 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
2 69241 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
3 69242 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
4 69232 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
5 69233 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
6 69234 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
7 69235 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
8 69236 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
9 69237 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
10 69238 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
11 69239 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 4
2 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4
3 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek