Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GTP218 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Araştırma yapma yeterliklerini kazandırmak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Araştırma Teknikleri, Doç.Dr. M. Hamil Nazik-Prof.Dr. Mine Arlı, Ya-Pa Yayıncılık 2. Yıldırım, Ali ve Hasan Şimşek (2000); Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Araştırma konularını seçme; kaynak araştırması yapma; araştırma sonuçlarını değerlendirme; araştırma sonuçlarını rapor haline dönüştürme; sunuma hazırlık yapma; sunumu yapma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
22 Proje Hazırlama 1 50 1
24 Seminer 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
2 Final Sınavı 1 7 7
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 1 25 25
24 Seminer 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Araştırma Konularını Seçme
2 Araştırma Konularını Seçme
3 Kaynak Araştırması Yapma
4 Kaynak Araştırması Yapma
5 Kaynak Araştırması Yapma
6 Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme
7 Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme
8 Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme
9 Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme
10 ARA SINAV
11 Sunuma Hazırlık Yapma
12 Sunuma Hazırlık Yapma
13 Sunumu Yapma
14 Sunumu Yapma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1240481 Araştırmayı sunabilir
2 1240482 Araştırma raporu hazırlayabilir
3 1240480 Araştırma sonuçlarını değerlendirebilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69240 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
2 69241 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
3 69242 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
4 69232 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
5 69233 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
6 69234 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
7 69235 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
8 69236 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
9 69237 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
10 69238 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
11 69239 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 3 1 1 1 3 5 1 1 3
2 1 1 2 1 1 1 2 4 1 1 2
3 1 1 2 1 1 1 3 5 1 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek