Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GTP222 İşletme Yönetimi-II 927003 2 4 4

Dersin Amacı

İşletme yönetimi, üretim, pazarlama ve mali işler ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak.

Ön Koşul Dersleri

İşletme Yönetimi I

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Planlama Yapmak,Örgütleme Yapmak,Yöneltmek, Koordinasyon Sağlamak,Denetim Yapmak,İş Analizi Yapılmasını Sağlamak,İnsan Kaynaklarını Planlamak,İşgören Adayı Bulmak, İşgöreni Seçmek,İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek,İşgören Performansını Değerleme,İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak, Kariyer Planlaması Yapmak,İş Değerleme Ücretlendirmek, Üretimi Planlamak,Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak,Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak,Kapasite ve Stok Planlaması,Hedef Pazarı Belirlemek,Ürün Geliştirme,Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek,Tutundurma Politikalarını Belirlemek,Dağıtım Politikalarını Belirlemek,Müşteri İlişkilerini Yönetmek,Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek,Borç ve Alacakları Yönetmek,Varlıkları Yönetmek,Kaynakları Yönetmek

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
54 Ev Ödevi 6 60 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 6 5 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Planlama Yapmak Örgütleme Yapmak
2 Yöneltmek Koordinasyon Sağlamak Denetim Yapmak
3 İş Analizi Yapılmasını Sağlamak İnsan Kaynaklarını Planlamak İşgören Adayı Bulmak
4 İşgöreni Seçmek İşe Alıştırma(Oryantasyon) Eğitimi Vermek İşgören Performansını Değerleme
5 İşgören Performansını Değerleme İşgörenin Eğitilmesini Sağlamak Kariyer Planlaması Yapmak
6 İş Değerleme Ücretlendirmek
7 Üretimi Planlamak Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak
8 Üretimin Gerçekleşebilmesi için Örgütleme Yapmak Kapasite ve Stok Planlaması
9 Hedef Pazarı Belirlemek Ürün Geliştirme
10 Ara sınav
11 Fiyatlandırma Politikalarını Belirlemek Tutundurma Politikalarını Belirlemek
12 Tutundurma Politikalarını Belirlemek Dağıtım Politikalarını Belirlemek Müşteri İlişkilerini Yönetmek
13 Gelir ve Gider Hesaplarını Yönetmek Borç ve Alacakları Yönetmek Varlıkları Yönetmek
14 Varlıkları Yönetmek Kaynakları Yönetmek
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1219629 Yönetim işlevlerini yerine getirmek
2 1219642 İnsan kaynaklarını yönetmek
3 1219669 Üretim sürecini yönetmek
4 1219672 Pazarlama faaliyetlerini yönetmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69240 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
2 69241 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
3 69242 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
4 69232 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
5 69233 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
6 69234 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
7 69235 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
8 69236 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
9 69237 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
10 69238 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
11 69239 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 3 1 2 3 1 3 3 2 2
2 1 1 3 1 1 2 1 3 3 3 1
3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3
4 2 1 3 2 3 2 2 3 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek