Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GTP238 Bitkisel Yağ Teknolojisi 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilere Türk Gıda Kodeksi ve TS'ye uygun olarak yağlı tohumlardan yağ üretimi, rafinasyon, margarin ve zeytinyağı üretimini yapma yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Usta Öğretici Sevda TANYILDIZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yağ Kimyası (Muammer Kayahan, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, 2006) Yağlı Tohumlardan Ham Yağ Üretim Teknolojisi (Muammer Kayahan)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Lipidler, lipidlerin sınıflandırılması (basit, bileşik ve türev lipidler), yağların ve yağ asitlerinin kimyasal tepkimeleri, atmosferik oksidasyon ve yemeklik yağların bozulması ve muhafazası, yemeklik yağlar ve yağ hammaddeleri, yağlı tohumlardan yağ çıkarılması, yağların rafinasyonu, vinterizasyon, hidrojenasyon, margarin, tereyağı ve diğer yağların üretimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 6 5 30
7 Laboratuvar 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yağlı tohumlara uygulanan ön işlemler 1.HAFTA-ÖN İŞLEMLER.pdf
2 Yağ ekstraksiyonu 2.HAFTA-YAĞ EKSTRAKSİYONU.pdf
3 Müsilaj-Asitlik giderme (Nötralizasyon) 3.HAFTA-MUSİLAJ-ASİTLİK GİDERME (NÖTRALİZASYON).pdf
4 Asitlik giderme (Nötralizasyon)-Ağartma 4.HAFTA-ASİTLİK GİDERME (NÖTRALİZASYON)-AĞARTMA.pdf
5 Ağartma-Koku giderme (Deodorizasyon) 5.HAFTA-AĞARTMA-KOKU GİDERME (DEODORİZE).pdf
6 Vinterizasyon 6.HAFTA-VİNTERİZASYON.pdf
7 Margarin üretiminde kullanılan hammaddeler-Kompozisyon 7.HAFTA-MARGARİN ÜRETİMİNDE KULLANILAN HAMMADDELER .pdf
8 Emülsiyonlaştırma 8.HAFTA-EMÜLSİYONLAŞMA.pdf
9 Soğutma ve İşleme-Dinlendirme ve Paketleme 9.HAFTA-SOĞUTMA ve İŞLEME-DİNLENDİRME ve PAKETLEME .pdf
10 Ara sınav 10.hafta-Arasınav haftası.docx
11 Zeytin ön işlemleri 11.HAFTA-ZEYTİN ÖN İŞLEMLER.pdf
12 Faz ayırma 12.HAFTA-FAZ AYIRMA.pdf
13 Tortu ve karasuyun ayrılması 13.HAFTA-TORTU VE KARASUYUN AYRILMASI.pdf
14 Zeytinyağı süzme (Filtreleme) 14.HAFTA-ZEYTİNYAĞI SÜZME (FİLTRELEME).pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282135 Yağlı tohumlardan yağ üretimi ve rafinasyonu bilir
2 1282136 Margarin üretimi yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69240 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
2 69241 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
3 69242 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
4 69232 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
5 69233 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
6 69234 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
7 69235 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
8 69236 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
9 69237 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
10 69238 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
11 69239 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 4 5 4 3 2 3 4
2 5 4 4 5 4 4 4 3 2 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek