Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GTP246 Et Ürünleri Teknolojisi-II 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilere Türk Gıda Kodeksi ve TS standartlarına uygun olarak taze et ürünleri, dondurulmuş et ürünleri, kesimhane yan ürünleri, kanatlı eti ürünleri, su ürünleri üretimi üretimini yapma yeterliliklerinin kazandırılması amaçlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Alime CENGİZ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Taze et ürünleri üretimi, dondurulmuş et ürünleri, kesimhane yan ürünleri, kanatlı eti ürünleri, su ürünleri üretimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 5 4 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin Tanıtımı: Kapsamı, Önemi, Kural ve Gerekleri
2 Etin kimyasal kompozisyonu ve besleyici değeri
3 Kas dokunun yapısı, kas tipleri ve fonksiyonları
4 Kas dokunun yapısı, kas tipleri ve fonksiyonları
5 Et Proteinleri, bağ doku yapılanması
6 Et Proteinleri, bağ doku yapılanması
7 Kas kasılması mekanizması
8 Kas kasılması mekanizması
9 Ölüm sonrası değişimler
10 Ara SINAV
11 Kasın ete dönüşümü, DFD, PSE etler
12 Et Kalitesi tanımı, taze et kalite özellikleri ve etkileyen faktörler
13 Etin fonksiyonel özellikleri
14 Etin soğukta saklanması, dondurulması ve çözündürülmesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282155 Et kalitesini etkileyen kesim öncesi ve kesim sonrası faktörlerin öğrenilerek, kaliteli ürün eldesi konusunda bu bilgilerin kullanır
2 1282153 Et ve et ürünlerinin depolanmasında, işlenmesinde karşılaşılabilecek problemleri saptayabilme ve çözebilme becerisinin kazanır
3 1282154 Et hakkında laboratuvar analizlerinin yapılması ve yorumlanması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69240 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
2 69241 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
3 69242 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
4 69232 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
5 69233 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
6 69234 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
7 69235 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
8 69236 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
9 69237 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
10 69238 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
11 69239 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 4 4 5 5 3 4 3 4
2 4 5 3 4 4 4 4 4 4 3 5
3 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek