Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GTP232 Gıda Toksikolojisi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı besinlerde bulunan doğal toksik bileşikler ve bulaşma faktörleri hakkında bilgi verilmesi, çevresel, kimyasal kaynaklı bulaşmalar, tarım ilaçları kalıntıları, metal kalıntıları, gıdaların depolanması ve işlenmesi esnasında oluşan toksik bileşikleri ayrıntılı olarak ele alınması ve toksik bileşiklerin sağlık üzerine etkileri konusunda ve yasal sınırlamalarıyla ilgili bilgi verilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Özge KILIÇ TOSUN

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Vural N. 2005. Toksikoloji. Ankara: Ankara Üniv. Yayınları. Ayaz, A. Yurttagul, M. (2008). Besinlerdeki Toksik Ögeler I ve II. Sağlık Bakanlığı Yayınları, Ankara. Besinlerdeki Toksik Öğeler-I, Sağlık Bakanlığı Yayın No:727, 2008.

Staj Durumu

Yok.

Dersin İçeriği

Besinlerde toksik etki oluşturabilecek doğal bileşikler, kimyasal kirleticiler ve insan sağlığı üzerine etkileri, Türkiye’de ve Dünya’da besin toksikolojisi ile ilgili yasal düzenlemeler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 4 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7
54 Ev Ödevi 3 8 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toksikoloji ve Toksinlerle İlgili Genel Bilgiler 1.Hafta-Gıda Toksikolojisi.docx
2 Toksinlerin Vücuda Alımı, Yayılması ve Atılımı 2.Hafta-Gıda Toksikolojisi.docx
3 Gıdaların Toksikolojik Değerlendirilmeleri 3.Hafta-Gıda Toksikolojisi.docx
4 Besinlerdeki Toksik Öğeler 4.Hafta-Gıda Toksikolojisi.docx
5 Bitkisel Toksinler 5.Hafta-Gıda Toksikolojisi.docx
6 Bakteriyel Toksinler 6.Hafta-Gıda Toksikolojisi.docx
7 Pestisitler 7.Hafta-Gıda Toksikolojisi.docx
8 Veterinerlikte kullanılan ilaçlar 8.Hafta-Gıda Toksikolojisi.docx
9 Ağır Metal Kontaminasyonu 9.Hafta- Gıda Toksikolojisi.docx
10 Ara Sınav 10.hafta-Arasınav haftası.docx
11 Gıdaların İslenmesi Sırasında Oluşan Toksinler 11.Hafta- Gıda Toksikolojisi.docx
12 Ambalaj Malzemelerinden Gıdaya Taşınan Toksinler 12.Hafta-Gıda Toksikolojisi.docx
13 Gıdaların Toksikolojik Değerlendirmelerinde Kullanılan Testler 13.Hafta-Gıda Toksikolojisi.docx
14 Toksikolojik değerlendirmelerde ulusal ve uluslararası düzenlemeler 14.Hafta-Gıda Toksikolojisi.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1296709 Besin toksikolojisi ile ilgili temel kavramları öğrenir.
2 1296710 Yasal sınırlamalarla ilgili bilgi sahibi olur.
3 1296711 Gıda ambalaj malzemeleri ile ilgili bilgi sahibi olur.
4 1296712 Gıdalarda doğal olarak bulunan toksik maddelerin özellikleri ve toksik etkileri konusunda bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69240 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
2 69241 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
3 69242 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
4 69232 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
5 69233 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
6 69234 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
7 69235 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
8 69236 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
9 69237 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
10 69238 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
11 69239 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 2 3 1 3 5 2 2 2 3
2 1 2 3 1 1 2 2 4 3 2 2
3 2 3 1 3 2 4 3 3 2 3 3
4 2 4 1 4 3 3 3 2 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek