Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GTP236 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Uygulamalı Girişimcilik eğitimi dersinin amacı Üniversitemiz öğrencileri arasında girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimci adaylarını iş planı kavramı ile tanıştırarak iş kurma ve girişimcilikle ilgili bilgi, beceri ve bilinç düzeylerini artırmaya katkı sağlamaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Zeynep İLKILIÇ AYTAÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Girişimcilik kavramı ve özellikleri, iş fikri geliştirme ve iş modellemesi, iş planı kavramı ve öğeleri ile geliştirilesine yönelik uygulamalar, iş planının hazırlanması, etkili sunum, pazarlama yönetimi, finansal yönetim ve üretim yönetimi ile örnek girişimciler ile tecrübe paylaşımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
12 Takım/Grup Çalışması 12 2 24
20 Rapor Hazırlama 1 9 9
21 Rapor Sunma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Girişimcilik özelliklerinin sınanması ve temelleri, İş fikrinin geliştirilmesi ve yaratıcılık egzersizleri GİRİŞİMCİLİK 1.HAFTA (1).pptx
2 İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) GİRİŞİMCİLİK 2.HAFTA.pptx
3 Pazar Araştırması, Pazarlama Yönetimi ve Uygulama Çalışmaları GİRİŞİMCİLİK 3.HAFTA.pptx
4 Üretim Planı ve Üretim Yönetimi ile Uygulama Çalışmaları GİRİŞİMCİLİK 4.HAFTA.pptx
5 Finansal Plan, Finansal Yönetim ve Uygulama Çalışmaları GİRİŞİMCİLİK 5.HAFTA.pptx
6 Tecrübe Paylaşımı ve Örnek Girişimciler GİRİŞİMCİLİK 6.HAFTA.pptx
7 İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan GİRİŞİMCİLİK 7.HAFTA.pptx
8 İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları ARASINAV.docx
9 İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları GİRİŞİMCİLİK 9.HAFTA.pptx
10 Ara sınav GİRİŞİMCİLİK 10.HAFTA.pptx
11 İş Planı Hazırlanması ve Sunulmasında Dikkat Edilecek Hususlar GİRİŞİMCİLİK 11.HAFTA.pptx
12 İş Planı Hazırlanması ve Sunulmasında Dikkat Edilecek Hususlar GİRİŞİMCİLİK 12.HAFTA.pptx
13 İş Planı Hazırlanması ve Sunulmasında Dikkat Edilecek Hususlar GİRİŞİMCİLİK 13.HAFTA.pptx
14 İş Planı Hazırlanması ve Sunulmasında Dikkat Edilecek Hususlar GİRİŞİMCİLİK 14.HAFTA.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282148 Girişimcilik kavramını öğrenir
2 1282149 İş fikri geliştirme ve iş modellemesi yapar
3 1282150 İş planı kavramı ve öğelerini öğrenir ve uygulama çalışmalarını yapar
4 1282151 İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususları öğrenir ve kendi planlarını hazırlarlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69240 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
2 69241 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
3 69242 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
4 69232 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
5 69233 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
6 69234 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
7 69235 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
8 69236 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
9 69237 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
10 69238 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
11 69239 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 1 4 3
2 3 3
3 1 2 2
4 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek