Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GTP227 Laboratuar Teknikleri-II 927003 2 3 2

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilere; mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak laboratuvarda güvenli çalışma ortamı sağlama, analiz öncesi ve sonrası işlemleri yapma,ayırma işlemlerini yapma, çözelti hazırlama ve laboratuvar temel analiz tekniklerini uygulama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Lecturer Dr. Sevil EVREN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Evrensel, S.S., Dözen, C., 2006. Laboratuvar Teknikleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Birinci modül olan “Laboratuvarda güvenli çalışma ortamı sağlamak” konulu bölümde; kişisel güvenlik önlemleri, laboratuvar genel güvenlik önlemleri, kimyasal maddelerle güvenli çalışma konularına değinilmektedir. İkinci modül olan “Analiz öncesi/sonrası işlemleri yapmak” konulu bölümde ise; analiz öncesi hazırlıklar ve analiz sonrası işlemler konularına değinilmektedir. Son modül olan “Laboratuvar temel analiz tekniklerini uygulamak” konulu bölümde ise; duyusal analizler, gravimetrik analizler ve titrimetrik analizler konuları işlenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kişisel Güvenlik Önlemleri-Laboratuvar Genel Güvenlik Önlemleri lab 1.docx
2 Laboratuvar Genel Güvenlik Önlemleri lab 2.docx
3 Kimyasal Maddelerle Güvenli Çalışma-Analiz Öncesi Hazırlıklar lab 3.docx
4 Analiz Öncesi Hazırlıklar lab 4.docx
5 Analiz Sonrası İşlemler-Süzme lab 5.docx
6 Süzme-Çöktürme lab 6.docx
7 Santrifüjleme-Yüzde Çözelti lab 7.docx
8 Yüzde Çözelti lab 8.docx
9 Molar Çözelti lab 9.docx
10 Ara Sınav lab 10.docx
11 Molar Çözelti-Normal Çözelti- Ppm ve ppb Çözeltiler lab 11.docx
12 Duyusal Analizler lab 12.docx
13 Gravimetrik Analizler-Titrimetrik Analizler lab 13.docx
14 Titrimetrik Analizler lab 14.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271108 Laboratuvarda güvenli çalışma ortamı sağlar.
2 1271109 Analiz öncesi/sonrası işlemleri yapar.
3 1271110 Laboratuvar temel analiz tekniklerini uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69240 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
2 69241 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
3 69242 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
4 69232 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
5 69233 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
6 69234 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
7 69235 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
8 69236 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
9 69237 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
10 69238 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
11 69239 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 5 5 4 2 5 3 2
2 5 5 4 5 5 5 5 2 5 4 3
3 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek