Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIB109 Tarımsal Biyoteknoloji 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Öğrencilere bitki hücre ve doku kültürlerinin tanımı, bitki ıslahındaki uygulama alanları, ticari uygulama alanları hakkında bilgi vermek. Bazı önemli in vitro kültür uygulamalarını tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Cüneyt Çırak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hatipoğlu R. 2008. Bitki Biyoteknolojisi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, ders kitabı no: A/58. Bitki Biyoteknolojisi: Doku kültürü ve uygulamaları. Editörler: Mehmet Babaoğlu, Ekrem Gürel, Sebahattin Özcan. Selçuk Üniversitesi Vakfı yayınları, ISBN:975-6652-03-9. Konya.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel laboratuvar teknikleri Temel laboratuvar teknikleri Organogenesis Organogenesis Somatik embriyogenesis Somatik embriyogenesis somatik melezleme somatik melezleme haploid bitki üretimi vize sınavı hastalıksız bitki üretimi hastalıksız bitki üretimi embriyo kültürü embriyo kültürü

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 13 3 39

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel laboratuvar teknikleri Genel_Bitki_biyotek.ppt
2 Temel laboratuvar teknikleri Genel_Bitki_biyotek.ppt
3 Organogenesis Genel_Bitki_biyotek.ppt
4 Organogenesis Genel_Bitki_biyotek.ppt
5 Somatik embriyogenesis EMASKULASYON VE MELEZLEME.ppt
6 Somatik embriyogenesis EMASKULASYON VE MELEZLEME.ppt
7 somatik melezleme EMASKULASYON VE MELEZLEME.ppt
8 somatik melezleme Gen_nakli.ppt
9 haploid bitki üretimi Gen_nakli.ppt
10 vize sınavı
11 hastalıksız bitki üretimi meristem_sürgünucu.ppt
12 hastalıksız bitki üretimi meristem_sürgünucu.ppt
13 embriyo kültürü kallus_kültürü.ppt
14 embriyo kültürü kallus_kültürü.ppt
15 final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1249429 farklı hücre ve doku kültür tekniklerinin ticari uygulamaları ve ticari önemi hakkında bilgi edinmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65456 Dünya ve Türkiye tarımında tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini kavrar.
2 65457 Tıbbi ve Aromatik bitkilerin genel özellikleri hakkında bilgi edinir. Yetiştiricilikte önemli konuları öğrenir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık-zararlılarla mücadele, organik ve iyi tarım gibi alternatif üretim sistemlerini bilir ve uygular.
3 65458 Üreticilere Tıbbi ve Aromatik bitki türlerinin önerilmesinde materyal temini, üretim süreci, pazarlama konularında bilgi verir.
4 65459 Tıbbi ve Aromatik bitkiler alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5 65460 Tıbbi ve Aromatik Bitkileri alanında verimli ve kaliteli üretim yöntemlerini belirler, varsa sorunların çözümüne yönelik yöntemler geliştirir.
6 65461 Çevreyi, doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği korur, ekonomiye kazandırır ve sürdürülebilirliğini sağlar.
7 65462 Tıbbi ve Aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin hasat sonrası işlemlerini, depolanmasını, standardizasyonunu ve kalite kriterlerini bilir ve uygular.
8 65463 Alanıyla ilgili güncel bilgilere ulaşır, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, sunu hazırlar.
9 65464 Bireysel ve ekip çalışması yapar, sorumluluk alır, alanıyla ilgili sorunları çözer.
10 65455 Mesleğiyle ilgili kanun ve yönetmelikleri bilir ve takip eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 4 3 1 2 1 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek