Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIB208 Araştırma ve Deneme Metotları 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin, bilimsel bir araştırmanın planlanmasında dikkat edilecek önemli hususları ve temel deneme planlarını karşılaştırmalı olarak örneklerle öğrenerek aralarında tercih yapabilecekleri seviyede bilgi birikime erişmesi sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Cüneyt Çırak

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Bek, Y. ve E. Efe, (1989). Araştırma ve Deneme Metotları I. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitabı No: 71, Adana. 2. Yıldız, N. ve H, Bircan, (1994). Araştırma ve Deneme Metotları. A.Ü. Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum. 3. Düzgüneş, O., T.Kesici, O. Kavuncu ve F. Gürbüz, (1987). Araştırma ve Deneme Metotları. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayınları, Ankara. 4. Işık, A., (2006). İstatistik-II. Beta Yayınları, İstanbul. 5. Gülümser A., Bozoğlu H., Pekşen E. 2013. Araştırma ve Deneme Metotları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayınları ders kitabı no: 48.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Giriş ve Temel Kavramlar, Varyans Analizi Tekniği, Tek Yönlü Varyans Analizi (Tesadüf Parselleri Deneme Planı), Çoklu Karşılaştırma Testleri, İki Yönlü Varyans Analizi (Tesadüf Blokları Deneme Planı), Latin Kare Deneme Planı, İçiçe Sınıflanmış Deneme Planları, Faktöriyel Denemeler, Bölünmüş Parseller Deneme Planı, Bölünen Bölünmüş Parseller Deneme Planı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 13 13
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve Temel Kavramlar teadüf_parseli_ilk_örnek_1.doc
2 Varyans Analizi Tekniği teadüf_parseli_ilk_örnek_1.doc
3 Varyans Analizi Tekniği teadüf_parseli_ilk_örnek_2.doc
4 Tek Yönlü Varyans Analizi (Tesadüf Parselleri Deneme Planı) teadüf_parseli_ilk_örnek_2.doc
5 Çoklu Karşılaştırma Testleri teadüf_parseli_ilk_örnek_2.doc
6 İki Yönlü Varyans Analizi (Tesadüf Blokları Deneme Planı) (Tekerrürsüz) teadüf_parseli_ilk_örnek_3.doc
7 İki Yönlü Varyans Analizi (Tesadüf Blokları Deneme Planı) (Tekerrürlü) teadüf_parseli_ilk_örnek_3.doc
8 Latin Kare Deneme Planı teadüf_parseli_ilk_örnek_3.doc
9 Genel değerlendirme
10 vize sınavı
11 İçiçe sınıflanmış deneme planı teadüf_blokları_örnek_1.doc
12 Faktöriyel denemeler teadüf_blokları_örnek_1.doc
13 Faktöriyel denemeler, Bölünmüş Parseller Deneme Planı teadüf_blokları_örnek_2.doc
14 Bölünmüş Parseller Deneme Planı teadüf_blokları_eksik_parsel_örnek.doc
15 final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1472839 deneme planlarını birbiriyle karşılaştırıp tercih yapabilir
2 1472840 bilimsel bir araştırmanın planlanmasında dikkat edilecek önemli hususları bilir
3 1472842 tipik deneme planları hakkında bilgi sahibi olur
4 1472841 tipik deneme planlarına ait verilerin analizlerini yapabilir ve sonuçları yorumlayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73188 Dünya ve Türkiye tarımında tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini kavrar.
2 73189 Tıbbi ve Aromatik bitkilerin genel özellikleri hakkında bilgi edinir. Yetiştiricilikte önemli konuları öğrenir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık-zararlılarla mücadele, organik ve iyi tarım gibi alternatif üretim sistemlerini bilir ve uygular.
3 73190 Üreticilere Tıbbi ve Aromatik bitki türlerinin önerilmesinde materyal temini, üretim süreci, pazarlama konularında bilgi verir.
4 73191 Tıbbi ve Aromatik bitkiler alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5 73192 Tıbbi ve Aromatik Bitkileri alanında verimli ve kaliteli üretim yöntemlerini belirler, varsa sorunların çözümüne yönelik yöntemler geliştirir.
6 73193 Çevreyi, doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği korur, ekonomiye kazandırır ve sürdürülebilirliğini sağlar.
7 73194 Tıbbi ve Aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin hasat sonrası işlemlerini, depolanmasını, standardizasyonunu ve kalite kriterlerini bilir ve uygular.
8 73195 Alanıyla ilgili güncel bilgilere ulaşır, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, sunu hazırlar.
9 73196 Bireysel ve ekip çalışması yapar, sorumluluk alır, alanıyla ilgili sorunları çözer.
10 73187 Mesleğiyle ilgili kanun ve yönetmelikleri bilir ve takip eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2
2 2 4 4 3 2 3 3 3 2 2
3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 4
4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek