Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TIB201 Soğanlı ve Yumrulu (Geofit) Tıbbi Bitkiler 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Genel olarak geofit olarak adlandırılan soğanlı, yumrulu tıbbi bitkilerin kullanımını öğretmek. Geofitlerin doğadan toplanmasında yürürlükte olan kanun ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmek. Soğanlı ve yumrulu şifalı bitkilerin botanik, fizyolojisi ve biyokimyasal esaslarını öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali Kemal AYAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

DERS NOTLARI, Türkiyenin Geofitleri Kitabi-Yalova Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yayını

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Soğanlı ve yumrulu tıbbi bitkiler, sınıflandırılması, botanik ve fizyolojisi. Çoğaltma teknikleri, depolama, hastalık ve zararlıları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel giriş, soğan ve yumrulu tıbbi bitkilerin tanımlanması SOĞANLI, YUMRULU VE RİZOMLU BİTKİLER.pdf
2 Soğan ve yumrulu tıbbi bitkilerin Dünya'daki durumu SOĞANLI, YUMRULU VE RİZOMLU BİTKİLER.pdf
3 Soğan ve yumrulu tıbbi bitkilerin Türkiye'deki durumu Soğanlı, Yumrulu, Rizomlu ve Stolonlu Bitkiler.pdf
4 Soğan ve yumrulu tıbbi bitkiler ekonomisi Soğanlı, Yumrulu, Rizomlu ve Stolonlu Bitkiler.pdf
5 Soğan ve yumrulu tıbbi bitkilerin kullanılması SOĞANLI, YUMRULU VE RİZOMLU BİTKİLER.pdf
6 Ekonomik olarak önemli soğanlı ve yumrulu tıbbi bitkiler SOĞANLI, YUMRULU VE RİZOMLU BİTKİLER.pdf
7 Ekonomik olarak önemli soğanlı ve yumrulu tıbbi bitkiler Soğanlı, Yumrulu, Rizomlu ve Stolonlu Bitkiler.pdf
SOĞANLI, YUMRULU VE RİZOMLU BİTKİLER.pdf
8 Ekonomik olarak önemli soğanlı ve yumrulu tıbbi bitkiler Soğanlı, Yumrulu, Rizomlu ve Stolonlu Bitkiler.pdf
9 Ekonomik olarak önemli soğanlı ve yumrulu tıbbi bitkiler Soğanlı, Yumrulu, Rizomlu ve Stolonlu Bitkiler.pdf
10 Ara sınav
11 Soğanlı ve yumrulu tıbbi bitkilerin yetiştiriciliği Soğanlı, Yumrulu, Rizomlu ve Stolonlu Bitkiler.pdf
12 Soğanlı ve yumrulu tıbbi bitkilerin üretimi Soğanlı, Yumrulu, Rizomlu ve Stolonlu Bitkiler.pdf
13 Soğanlı ve yumrulu tıbbi bitkilerin depolanması SOĞANLI, YUMRULU VE RİZOMLU BİTKİLER.pdf
14 Soğanlı ve yumrulu tıbbi bitkilerin ıslah yöntemleri SOĞANLI, YUMRULU VE RİZOMLU BİTKİLER.pdf
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500646 Soğanlı ve yumrulu bitkilerin morfolojik ve fizyolojik özelliklerini öğrenir.
2 1500948 Geofit bitkilerin çoğaltım tekniklerini öğrenir.
3 1500949 Geofit bitkilerinin tıpta kullanımlarını öğrenir.
4 1500950 Geofitlerin doğadan toplanması ile ilgili kanun ve yönetmelikleri öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73188 Dünya ve Türkiye tarımında tıbbi ve aromatik bitkilerin önemini kavrar.
2 73189 Tıbbi ve Aromatik bitkilerin genel özellikleri hakkında bilgi edinir. Yetiştiricilikte önemli konuları öğrenir. Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinde toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık-zararlılarla mücadele, organik ve iyi tarım gibi alternatif üretim sistemlerini bilir ve uygular.
3 73190 Üreticilere Tıbbi ve Aromatik bitki türlerinin önerilmesinde materyal temini, üretim süreci, pazarlama konularında bilgi verir.
4 73191 Tıbbi ve Aromatik bitkiler alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
5 73192 Tıbbi ve Aromatik Bitkileri alanında verimli ve kaliteli üretim yöntemlerini belirler, varsa sorunların çözümüne yönelik yöntemler geliştirir.
6 73193 Çevreyi, doğal kaynakları ve biyolojik çeşitliliği korur, ekonomiye kazandırır ve sürdürülebilirliğini sağlar.
7 73194 Tıbbi ve Aromatik bitkilerden elde edilen ürünlerin hasat sonrası işlemlerini, depolanmasını, standardizasyonunu ve kalite kriterlerini bilir ve uygular.
8 73195 Alanıyla ilgili güncel bilgilere ulaşır, kaynak araştırması yapar, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır, sunu hazırlar.
9 73196 Bireysel ve ekip çalışması yapar, sorumluluk alır, alanıyla ilgili sorunları çözer.
10 73187 Mesleğiyle ilgili kanun ve yönetmelikleri bilir ve takip eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 5 3 3 3 4 3 5 2 2
2 3 3 2 2 5 3 2 3 3 3
3 4 4 2 3 4 2 2 4 3 3
4 4 2 3 2 3 3 4 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek