Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ECON103 Calculus for Economists I 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilere cebirsel tekrar sunmak ve limit, süreklilik, türev gibi temel matematik bilgilerini vermek ve bunların iktisattaki uygulamalarını göstermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. ğr. Üyesi Ergin Bayram

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Haeussler, Paul, Wood, Mathematical Analysis for Business, Economics and the Life and Social Sciences. Adams, Calculus: A Complete Course

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Cebir, Matrisler, Limit ve süreklilik, Türev

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 3 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
4 Quiz 3 1 3
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
49 Performans 1 20 20
52 Quiz için Bireysel Çalışma 3 1 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Cebir tekrarı Econ 103 Lecture 1.pdf
2 Cebir tekrarı Econ 103 Lecture 2.pdf
3 Fonksiyonlar ve grafikleri Econ 103 Lecture 3.pdf
4 Doğrular, paraboller ve lineer denklem sistemleri Econ 103 Lecture 4.pdf
5 Doğrular, paraboller ve lineer denklem sistemleri Econ 103 Lecture 5.pdf
6 Üstel ve logaritmik fonksiyonlar Econ 103 Lecture 6.pdf
7 Matris cebiri Econ 103 Lecture 7.pdf
8 Matris cebiri Econ 103 Lecture 8.pdf
9 Arasınav
10 Limit Econ 103 Lecture 10.pdf
11 Limit Econ 103 Lecture 11.pdf
12 Süreklilik Econ 103 Lecture 12.pdf
13 Türev Econ 103 Lecture 13.pdf
14 Türev Econ 103 Lecture 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1462350 Öğrenciler temel cebir bilgilerini öğrenecek ve matris uygulamaları yapabileceklerdir.
2 1462351 Öğrenciler limit ve sürekliliği öğreneceklerdir.
3 1462352 Öğrenciler tek değişkenli fonksiyonlar için türev hesabı yapabileceklerdir.
4 1462353 Öğrenciler türev bilgilerini kullanarak kapalı fonksiyonların türevini hesaplayacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76978 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 76979 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 76980 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 76981 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 76982 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 76983 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 76984 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 76985 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 76986 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 76987 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 76988 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 76989 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 76990 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 76991 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 76992 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 76993 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
2 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5
3 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek