Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ECON107 Research Methods I 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Öğrencilerin iktisadi bir konuda yürütülecek bağımsız bir bilimsel araştırmaya hazırlık, literatür taraması, gerekli verinin toplanması/derlenmesi, uygun yazılımlar kullanılarak araştırmanın sunuma hazır hale getirilmesine yönelik olarak gerekli bilgi ve becerileri edinmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Araştırma Görevlisi Abreg Sinan ÇELEM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Sosyal bilimler alanında yürütülecek bir araştırmada kullanılacak temel kavramlar. 2. Çalışma sorusunun ve konusunun belirlenmesi. 3. Araştırmada kullanılacak yöntemin belirlenmesi ve uygulanması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
22 Proje Hazırlama 2 100 1
40 Proje Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
7 Laboratuvar 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 2 1 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Temel kavramlar
2 Bir araştırma projesine başlangıç
3 Kaynakların kullanımı
4 Veri toplama ve derleme
5 Bilimsel bir çalışmada bilgisayar kullanımı: Tablo yazılımları
6 Bilimsel bir çalışmada bilgisayar kullanımı: Tablo yazılımları
7 Bilimsel bir çalışmada bilgisayar kullanımı: Tablo yazılımları
8 Bilimsel bir çalışmada bilgisayar kullanımı: Tablo yazılımları
9 Arasınav
10 Bilimsel bir çalışmada bilgisayar kullanımı: Kelime işlemciler
11 Bilimsel bir çalışmada bilgisayar kullanımı: Kelime işlemciler
12 Bilimsel bir çalışmada bilgisayar kullanımı: Kelime işlemciler
13 Bilimsel bir çalışmada bilgisayar kullanımı: Sunum
14 Bilimsel bir çalışmada bilgisayar kullanımı: Sunum

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1453137 Öğrenci bağımsız bir araştırma projesi hakkında temel kavramlara hakimdir.
2 1453138 Öğrenci bilimsel bir araştırmanın nasıl yürütüleceğini öğrenir.
3 1453141 Öğrenci bilimsel bir araştırmayı yürütürken ve sunarken gerekli yazılımları kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76978 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 76979 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 76980 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 76981 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 76982 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 76983 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 76984 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 76985 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 76986 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 76987 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 76988 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 76989 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 76990 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 76991 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 76992 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 76993 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek