Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ECON104 Calculus for Economists II 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Dersin amacı çok değişkenli kalkülüsün temel kavramlarını göstermek ve iktisattaki kullanımlarına ilişkin bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ergin Bayram

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Haeussler, E.H., Paul, R.S. and Wood, R.J.), Mathematical Analysis for Business, Economics, and the Life and Social Sciences.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğri çizimi, integral

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 3 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
49 Performans 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çok değişkenli fonksiyonlar
2 Çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik
3 Kısmi türevler
4 Örtük kısmi türevler
5 Yüksek dereceli kısmi türevler
6 İki değişkenli fonksiyonların ekstremum değerleri
7 Çok değişkenli fonksiyonların grafiğini çizme
8 Ters türev
9 Belirsiz İntegral
10 İntegral teknikleri
11 Alan hesaplama
12 Belirli İntegral
13 Kalkülüsün temel teoremi
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1239414 Öğrenciler çok değişkenli fonksiyonları öğrenecek ve limitlerini hesaplayabileceklerdir.
2 1239415 Öğrenciler kısmi türev hesaplayabilecek, ekstrem değerlerini bulabilecek ve bunları kullanarak fonksiyonların grafiklerini çizdirebileceklerdir.
3 1239416 Öğrenciler örtük kısmi türev alabilecek ve yüksek dereceden kısmi türev hesaplayabileceklerdir.
4 1239417 Öğrenciler ters türev, integral, belirli ve belirsiz integrali öğreneceklerdir.
5 1239418 Öğrenciler Kalkülüsün temel teoremini anlayabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69263 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 69264 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 69265 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 69266 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 69267 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 69268 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 69269 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 69270 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 69271 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 69272 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 69273 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 69274 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 69275 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 69276 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 69277 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 69278 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5
3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5
4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek