Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ECON104 Calculus for Economists II 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Dersin amacı çok değişkenli kalkülüsün temel kavramlarını göstermek ve iktisattaki kullanımlarına ilişkin bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ergin Bayram

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Haeussler, E.H., Paul, R.S. and Wood, R.J.), Mathematical Analysis for Business, Economics, and the Life and Social Sciences.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğri çizimi, integral

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 3 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
4 Quiz 3 1 3
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
49 Performans 1 20 20
52 Quiz için Bireysel Çalışma 3 1 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yerel Ekstremumlar ECON 104 Lecture 1.pdf
2 Kapalı bir aralıkta mutlak ekstremumlar, konkavlık, ikinci türev testi ECON 104 Lecture 2.pdf
3 Asimptotlar ECON 104 Lecture 3.pdf
4 Maksimum minimum problemleri ECON 104 Lecture 4.pdf
5 Diferansiyeller, belirsiz integral ECON 104 Lecture 5.pdf
6 Başlangıç değerli integral, daha fazla integrasyon formülleri ECON 104 Lecture 6.pdf
7 İntegral teknikleri, belirli integral ECON 104 Lecture 7.pdf
8 İntegralin temel teoremi, eğriler arasında kalan alan ECON 104 Lecture 8.pdf
9 Arasınav
10 Üretici ve tüketici kazancı, integralin uygulamaları, kısmi integrasyon ECON 104 Lecture 10.pdf
11 Basit kesirler ayırma yöntemi ECON 104 Lecture 11.pdf
12 Ortalama değer, diferansiyel denklemler ECON 104 Lecture 12.pdf
13 Çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler, kısmi türevin uygulamaları ECON 104 Lecture 13.pdf
14 Yüksek mertebeden kısmi türevler, zincir kuralı ECON 104 Lecture 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1463739 Öğrenciler çok değişkenli fonksiyonları öğrenecek ve limitlerini hesaplayabileceklerdir.
2 1463740 Öğrenciler kısmi türev hesaplayabilecek, ekstrem değerlerini bulabilecek ve bunları kullanarak fonksiyonların grafiklerini çizdirebileceklerdir.
3 1463741 Öğrenciler örtük kısmi türev alabilecek ve yüksek dereceden kısmi türev hesaplayabileceklerdir.
4 1463742 Öğrenciler ters türev, integral, belirli ve belirsiz integrali öğreneceklerdir.
5 1463743 Öğrenciler Kalkülüsün temel teoremini anlayabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76978 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 76979 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 76980 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 76981 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 76982 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 76983 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 76984 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 76985 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 76986 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 76987 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 76988 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 76989 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 76990 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 76991 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 76992 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 76993 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5
3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5
4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek