Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ECON203 Statistics for Economists I 927001 2 3 6

Dersin Amacı

Bu dersin amacı olasılık teorisi, süreksiz ve sürekli dağılım, çok değişkenli dağılımlar gibi istatistik teorisi ve yöntemlerini tanıtmaktır. Ayrıca, ilgili istatistiksel yazılım ve veri analizi ile bu yöntemlerin nasıl uygulanacağını göstermeyi hedeflemektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Pelin Akçagün

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Wackerly, Mendenhall, Scheaffer, Mathmatical Statistics with Applications Miller, Miller, John E Freund's Mathematical Statistics with Applications.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Olasılık, Ayrık rastgele değişkenler, Sürekli rastgele değişkenler, Çok değişkenli dağılımlar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 5 70
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
49 Performans 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Olasılık ve çıkarım Econ 203_Week1_2_3.pdf
2 Olasılık kuralları Econ 203_Week1_2_3.pdf
3 Rassal değişken ve rassal örneklem Econ 203_Week1_2_3.pdf
4 Süreksiz rassal değişkenler Econ 203_Week4_5_6.pdf
5 Binom ve geometrik olasılık dağılımları Econ 203_Week4_5_6.pdf
6 Negatif binom ve hipergeometrik olasılık dağılımları Econ 203_Week4_5_6.pdf
7 Sürekli rassal değişkenler Econ 203_Week7_8_9_10.pdf
8 Tekdüze ve normal olasılık dağılımları Econ 203_Week7_8_9_10.pdf
9 Üssel ve Ki-kare olasılık dağılımları Econ 203_Week7_8_9_10.pdf
10 Tchebysheff Teoremi Econ 203_Week7_8_9_10.pdf
11 İki değişkenli ve çok değişkenli olasılık dağılımları Econ 203_Week11_12_13.pdf
12 Marjinal ve koşullu olasılık dağılımları Econ 203_Week11_12_13.pdf
13 Koşullu beklentiler Econ 203_Week11_12_13.pdf
14 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1238116 Öğrenciler olasılık kavramlarını anlayacak ve bir olayın olasılığını hesaplamayı öğreneceklerdir.
2 1238117 Öğrenciler binom, geometrik, negatif binom ve hipergeometrik gibi olasılık dağılımlarını öğreneceklerdir.
3 1238118 Öğrenciler tekdüze, normal, üstel, ki-kare gibi olasılık yoğunluk fonksiyonlarını öğreneceklerdir.
4 1238119 Öğrenciler çok değişkenli olasılık dağılımları hakkında fikir sahibi olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69263 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 69264 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 69265 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 69266 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 69267 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 69268 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 69269 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 69270 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 69271 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 69272 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 69273 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 69274 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 69275 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 69276 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 69277 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 69278 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5
2 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4
3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek