Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ENG201 Speaking and Writing in English I 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Dersin amacı öğrencilerin İngilizceyi akademik bir ortamda kullanmalarına yönelik konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesidir. Dönem sonunda öğrenciler konuşma, okuma ve yazmaya ilişkin üç ana modeli tamamlamış olacaklardır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Mohammad Maher JESRY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İlave öğretim malzemeleri gerektikçe öğretim üyesi tarafından hazırlanacaktır.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Konuşma ve Yazma Becerileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
20 Rapor Hazırlama 2 7 14
21 Rapor Sunma 2 7 14
22 Proje Hazırlama 2 7 14
23 Proje Sunma 2 7 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş
2 Konuşma becerileri, Temel Yazılı İletişim Becerileri
3 Konuşma becerileri, Temel Yazılı İletişim Becerileri
4 Konuşma becerileri, Resmi Yazışmalar
5 Sözlü sunum becerileri, Resmi Yazışmalar
6 Sözlü sunum becerileri, Rapor Yazımı
7 Sözlü sunum becerileri, Rapor yazımı
8 Sözlü sunum becerileri, MLA-APA Stil Rehberi
9 Akademik okuma becerileri, Bilgisayar Temelli Rapor Formatları
10 Akademik okuma becerileri, Rapor Yazımı
11 Akademik okuma becerileri, Rapor Yazımı
12 Akademik okuma becerileri, Rapor Yazımı
13 Akademik okuma becerileri, Rapor Yazımı
14 Akademik okuma becerileri, Rapor Sunumu

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1465585 Öğrenci akademik konuşma becerilerini uygulayacaktır
2 1465586 Öğrenci sözlü sunum hazırlayabilecek duruma gelecektir.
3 1465587 Öğrenci sözlü bir sunum yapabilecektir.
4 1465588 Akademik okuma becerilerini uygulayabilecektir.
5 1465589 Akademik yazma becerilerini uygulayabilecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76978 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 76979 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 76980 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 76981 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 76982 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 76983 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 76984 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 76985 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 76986 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 76987 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 76988 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 76989 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 76990 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 76991 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 76992 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 76993 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 2 5 4 5 2 3 5 4 4 5 2 3 5
2 4 5 4 5 2 3 2 5 4 5 2 3 2 5 4 5
3 2 3 2 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 2 3 2
4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 2 3 2 5 5
5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 2 3 2 5 4 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek