Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ECON206 Economic History II 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Osmanlı iktisat tarihi konusunda genel bir bilgi düzeyine ulaşmak. Osmanlı Devleti'nde Tımar Sistemi'nin itisadi, siyasal ve toplumsal önemini kavramak. Osmanlı toplumunda üretim ilişkilerini Avrupa feodalizmi ile karşılaştırabilecek düzeye ulaşmak.Ondokuzuncu yüzyılda Avrupa sermayesinin Osmanlı Devleti'ndeki çıkarlarını, yatırımlarını, Düyunu Umumiye oluşumunu incelemek. Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne aktarılan mirasın bilincine varmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kaya Tuncer ÇAĞLAYAN

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

An Economic and Social History of the Ottoman Empire: Volume 1 Reprint Edition, Halil İnalcık, Cambridge University Press, 2006. Osmanlı - Türkiye İktisadi Tarihi, Pamuk Şevket, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

Osmanlıdan Türkiye'ye İktisadi ve Toplumsal Koşullar, Büyük Buhran ve Savaş Dönemi Ekonomik ve Sosyal Dinamikler, Sanayileşme-Kentleşme-Göç, Türkiye Ekonomisinde Dışa Açılma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
10 Tartışma 5 10 50
11 Soru-Yanıt 5 14 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve dersin tanıtımı History of Ottoman Economy.pptx
2 Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi iktisadi toplumsal özellikler History of Ottoman Economy.pptx
3 Klasik Osmanlı dönemi iktisat tarihinin dinamikleri History of Ottoman Economy.pptx
4 Geç Osmanlı dönemi ve dünya ekonomisi ile entegrasyon History of Ottoman Economy.pptx
5 Entegrasyonun bileşenleri History of Ottoman Economy.pptx
6 Osmanlıdan Türkiye'ye Ulus Devlet, İktisadi ve Toplumsal Koşullar History of Ottoman Economy.pptx
7 Osmanlıdan Türkiye'ye Ulus Devlet, İktisadi ve Toplumsal Koşullar History of Ottoman Economy.pptx
8 Büyük Buhran ve Türkiye History of Ottoman Economy.pptx
9 Vize
10 Savaş Dönemi Ekonomik ve Sosyal Dinamikler Economic History of Republican Turkey.pptx
11 Yeniden yapılanan Dünya ekonomisi ve Türkiye Economic History of Republican Turkey.pptx
12 Çok Partili Yaşam ve Ekonomisi Economic History of Republican Turkey.pptx
13 Sanayileşme-Kentleşme-Göç Economic History of Republican Turkey.pptx
14 Dışa Açılan Türkiye'nin Dinamikleri Economic History of Republican Turkey.pptx
15 Dışa Açılan Türkiye'nin Dinamikleri Economic History of Republican Turkey.pptx
16 Dışa Açılan Türkiye'nin Dinamikleri Economic History of Republican Turkey.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1466688 Osmanlı iktisat tarihinin genel gelişme seyri
2 1466689 Türkiye iktisat tarihinin genel gelişme seyri
3 1466690 Bu süreçte temel problem ve tartışma alanları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76978 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 76979 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 76980 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 76981 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 76982 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 76983 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 76984 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 76985 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 76986 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 76987 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 76988 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 76989 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 76990 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 76991 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 76992 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 76993 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 2 3 5 4 5 4 2 3 3 2 5 4 5
2 4 4 4 5 5 5 2 2 3 3 3 5 5 5 4 4
3 5 5 2 3 3 2 5 4 5 4 5 2 3 2 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek