Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ECON206 Economic History II 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Osmanlı iktisat tarihi konusunda genel bir bilgi düzeyine ulaşmak. Osmanlı Devleti'nde Tımar Sistemi'nin itisadi, siyasal ve toplumsal önemini kavramak. Osmanlı toplumunda üretim ilişkilerini Avrupa feodalizmi ile karşılaştırabilecek düzeye ulaşmak.Ondokuzuncu yüzyılda Avrupa sermayesinin Osmanlı Devleti'ndeki çıkarlarını, yatırımlarını, Düyunu Umumiye oluşumunu incelemek. Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne aktarılan mirasın bilincine varmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kaya Tuncer ÇAĞLAYAN

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

An Economic and Social History of the Ottoman Empire: Volume 1 Reprint Edition, Halil İnalcık, Cambridge University Press, 2006. Osmanlı - Türkiye İktisadi Tarihi, Pamuk Şevket, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
10 Tartışma 5 10 50
11 Soru-Yanıt 5 14 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş ve dersin tanıtımı
2 Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi iktisadi toplumsal özellikler
3 Klasik Osmanlı dönemi iktisat tarihinin dinamikleri
4 Geç Osmanlı dönemi ve dünya ekonomisi ile entegrasyon
5 Entegrasyonun bileşenleri
6 Osmanlıdan Türkiye'ye Ulus Devlet, İktisadi ve Toplumsal Koşullar
7 Osmanlıdan Türkiye'ye Ulus Devlet, İktisadi ve Toplumsal Koşullar
8 Büyük Buhran ve Türkiye
9 Vize
10 Savaş Dönemi Ekonomik ve Sosyal Dinamikler
11 Yeniden yapılanan Dünya ekonomisi ve Türkiye
12 Çok Partili Yaşam ve Ekonomisi
13 Sanayileşme-Kentleşme-Göç
14 Dışa Açılan Türkiye'nin Dinamikleri
15 Dışa Açılan Türkiye'nin Dinamikleri
16 Dışa Açılan Türkiye'nin Dinamikleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1242530 Osmanlı iktisat tarihinin genel gelişme seyri
2 1242531 Türkiye iktisat tarihinin genel gelişme seyri
3 1242532 Bu süreçte temel problem ve tartışma alanları

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69263 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 69264 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 69265 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 69266 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 69267 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 69268 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 69269 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 69270 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 69271 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 69272 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 69273 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 69274 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 69275 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 69276 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 69277 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 69278 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 2 3 5 4 5 4 2 3 3 2 5 4 5
2 4 4 4 5 5 5 2 2 3 3 3 5 5 5 4 4
3 5 5 2 3 3 2 5 4 5 4 5 2 3 2 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek