Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ECON302 Introduction to Econometrics II 927001 3 6 7

Dersin Amacı

Bir ekonometrik analiz sürecinde, iktisadi ilişkilerin, değişkenlerin veya verilerin yapısına bağlı olarak ortaya çıkan özel durumlarla ilgili farklı yaklaşımların aktarılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Pelin Akçagün

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Damodar Gujarati, Econometrics by Example, Palgrave

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

DİNAMİK MODELLER: Otoregresif modeller, gecikmesi dağıtılmış modeller, ARDL modelleri. EŞANLI DENKLEM SİSTEMLERİ: Belirlenme sorunu, eşanlı denklem sistemi tahmin yöntemleri. ZAMAN SERİSİ ANALİZİ: Durağanlık, eşbütünleşme, vektör otoregresif modeller, nedensellik testi, Box-Jenkins modelleri. PANEL VERİ ANALİZİ: Havuzlanmış veri ile EKK tahmini, sabit etki modeli, rassal etki modeli.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 14 4 56
6 Uygulama/Pratik 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 6 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7
34 Okuma 14 1 14
52 Quiz için Bireysel Çalışma 2 2 4
54 Ev Ödevi 3 4 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dinamik regresyon modelleri: Otoregresif modeller, gecikmesi dağıtılmış modeller Econ 302_Syllabus_Spring 2020.pdf
2 Dinamik regresyon modelleri: ARDL modelleri, bilgisayar uygulamaları Econ 302_Week 1_2_3_4.pdf
3 Eşanlı denklem sistemleri Econ 302_Week 1_2_3_4.pdf
4 Eşanlı denklem sistemleri Econ 302_Week 1_2_3_4.pdf
5 Zaman serisi analizi; Durağanlık: Kavramlar, tanımlar, ADF birim kök testi Econ 302_Week 1_2_3_4.pdf
6 Zaman serisi analizi; Eşbütünleşme, hata düzeltme modeli Econ 302_Week 5_6_7_8.pdf
7 Zaman serisi analizi: Vektör otoregresyon modeli, etki-tepki fonksiyonları, varyans ayrıştırma analizi Econ 302_Week 5_6_7_8.pdf
8 Zaman serisi analizi: Bilgisayar uygulamaları Econ 302_Week 5_6_7_8.pdf
9 Arasınav Econ 302_Week 5_6_7_8.pdf
10 Zaman serisi analizi: Granger nedensellik testi
11 Zaman serisi analizi: Box-Jenkins yöntemi
12 Zaman serisi analizi: Bilgisayar uygulamaları
13 Panel veri analizi
14 Panel veri analizi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1239857 Bu dersin sonunda öğrenciler dinamik iktisadi olayları zaman serisi ve panel veri yöntemlerini kullanarak inceleyebilir, istatistiksel ve iktisadi açıdan ulaşılan sonuçları değerlendirebilir.
2 1239858 Öğrenciler, zaman serisi analizi ve panel veri yöntemlerini uygun yazılımları kullanarak uygulayabilir
3 1239859 Dersi tamamlayan öğrenciler zaman serisi analizi ve panel veri yöntemlerinin uygulandığı akademik çalışmaları yorumlayabilir düzeyde olacaktır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69263 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 69264 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 69265 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 69266 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 69267 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 69268 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 69269 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 69270 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 69271 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 69272 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 69273 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 69274 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 69275 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 69276 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 69277 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 69278 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 5 5
2 5 5 5 5 5 4 4
3 3 4 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek