Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ECON304 Mathematical Economics II 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Ders tüketici teorisi, firma davranışı ve piyasa yapılarını matematiksel bir yaklaşımla ele alıp, iktisat teorisinin anlaşılmasında ihtiyaç duyulan matematiksel araçların öğretilmesini amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Araştırma Görevlisi Abreg Sinan ÇELEM

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fundamental Methods of Mathematical Economics, Alpha Chiang, Kevin Wainwright Mathematical Economics, Baldani et al. The Dryden Press 1996. Microeconomics with Calculus, Binger and Hoffman, 2007.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

İktisadi analizde kullanılan matematiksel yöntemler ve modeller ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Matematiksel İktisatta Yöntem ve Uygulanışı
2 İktisadi İlişkilerin Matematiksel Gösterimi
3 Statik Denge Modelleri
4 Matris Cebiri
5 Matris Formunda Lineer Ekonomik Modeller
6 Tek Değişkenli Bir Fonksiyonun Diferansiyeli
7 Türevlerin İktisadi Uygulamaları
8 Maksimizasyon ve Minimizasyon
9 Maksimizasyon ve Minimizasyonun Ekonomik Uygulamaları
10 Kısmi ve Toplam Türev Alma
11 Kısmi ve Toplam Türev Almanın Ekonomik Uygulamaları
12 Kısıtlanmamış Uç Değerler ve İktisadi Uygulamaları
13 Kısıtlanmış Uç Değerler ve İktisadi Uygulamaları
14 İntegral Alma ve İktisadi Uygulamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1466594 ileri seviyede güncel iktisat literatüründe kullanılan modelleri takip edebilecektir
2 1466595 iktisadi bir modeli çözebilmek için gerekli olan güncel matematiksel donanımları elde edecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76978 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 76979 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 76980 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 76981 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 76982 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 76983 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 76984 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 76985 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 76986 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 76987 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 76988 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 76989 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 76990 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 76991 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 76992 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 76993 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 5 3 5 4 5 2 3 2 5 4 5 3 5 4
2 5 3 2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 2 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek