Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ECON306 Public Finance 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Kamu kesimi, kamu harcamaları, kamu gelirleri ile maliye politikaları konularında bilgi sahibi olmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğretim Üyesi Özgür Özaydın

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hülya Kirmanoğlu, Kamu Ekonomisi Analizi, Beta Basın Yayın Dağıtım A.Ş., 2011 Abdurrahman Akdoğan, Kamu Maliyesi, Gazi Kitapevi, 2009 Beyhan Ataç, Maliye Politikası, Turhan Kitapevi, 2009 Özhan Uluatam, Kamu Maliyesi, İmaj Yayınevi, 2003

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

Vergilendirme teorisi ve kamu malları. Bütçe ve maliye politikası ve borç sürdürülebilirliği

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 1 41 41
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 40 40
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kamu maliyesi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi
2 Toplumsal mallar ve piyasa aksaklıkları
3 Toplumsal malların kamu tarafından sağlanması
4 Toplumsal malların etkin bir şekilde sağlanması
5 Dağıtım sürecinin mali araçları
6 Bütçe süreci ve bütçe programı
7 Kamu harcamalarının yapısı ve gelişimi
8 Kamu bütçesi ve verimlilik
9 Vergi çeşitleri
10 Vergi yansımasının ilkeleri
11 Maliye Politikası ve istikrar
12 Karma politika ve dışlama etkisi
13 Açık ekonomilerde maliye politikası
14 Maliye politikasının etkinliğine ilişkin teorik yaklaşımlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
10347 1463814 Kamu harcamaları ve harcama türlerini öğretir.
17906 1463810 Vergi yansımalarını öğretir.
22273 1463813 Maliye politikasını öğretir.
29768 1463811 Bütçe sistemlerini öğretir.
33788 1463812 Vergi ve vergi çeşitlerini öğretir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76978 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 76979 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 76980 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 76981 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 76982 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 76983 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 76984 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 76985 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 76986 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 76987 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 76988 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 76989 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 76990 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 76991 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 76992 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 76993 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
10347 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
17906 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4
22273 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5
29768 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5
33788 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek