Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ECON308 International Economics II 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Uluslararası Iktisat Politikalasında farklı yaklaşımları tanıtmak , Uluslararası Iktisat politikalarını öğretmek ve Uluslararası iktisadi oluşum ve kuruluşları tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Recep Koray Yılmaz

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Uluslararası İktisat : Teori , Politika ve Uygulama, Halil Seyidoğlu, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş, İstanbul, 1999. • International Economics: Theory And Policy 7th Edition, Paul R. Krugman and Maurice Obstfeld, Addison Wesley, 2005. • Foundations of International Macroeconomics, Maurice Obstfeld and Kenneth S. Rogoff, The MIT Press, 1996. • International Economics, Thomas Pugel 13th Edition, McGraw-Hill/Irwin, 2006

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

Dış Ticaret teorilerinin Tanıtımı, Uluslararası İktisadi Düzen, İkinci Dünya Savaşı Sonrası Dünya düzeni, Bretton Woods Sistemi, IMF, DB, Döviz Kurları, Serbest Döviz Piyasası, Altın Standardı, Satın Alma Gücü Paritesi, Uluslararası Entegrasyonlar, AB, Ödemler Bilançosu, cari Açık.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
24 Seminer 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 20 20
2 Final Sınavı 1 30 30
5 Derse Katılım 14 3 42
24 Seminer 1 13 13
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ticaret Politikası Tartışmaları. IIE Chapter 9.pptx
2 Milli Gelir Muhasebesi
3 Ödemeler Dengesi
4 Döviz Kurları ve Uluslararası Döviz Piyasası
5 Varlık Yaklaşımı,
6 Para, Faiz Oranları ve Döviz Kurları,
7 Uzun Dönemde Döviz Kuru ve Fiyat Düzeyleri,
8 Kısa Dönemde Döviz Kuru ve Çıktı,
9 Sabit Döviz Kurları ve Döviz Müdahelesi,
10 Uluslararası Para Sistemleri: Tarihsel Bir Bakış,
11 Finansal Küreselleşme: Fırsat ve Krizler,
12 Optimum Para Alanı ve Euro,
13 Gelişmekte Olan Ülkeler: Büyüme,
14 Gelişmekte Olan Ülkeler: Kriz ve Reform.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1239496 Klasik ve Yeni Uluslararası Ticaret Politikalarını öğrenir.
2 1239497 Uluslararası İktisat Poliitkalarını ayırt eder.
3 1239495 Klasik Uluslararası Ticaret Politikalarına yöneltilen eleştirileri bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69263 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 69264 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 69265 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 69266 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 69267 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 69268 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 69269 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 69270 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 69271 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 69272 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 69273 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 69274 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 69275 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 69276 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 69277 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 69278 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4
2 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
3 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek