Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BA101 Principles of Business Administration I 927003 1 1 4

Dersin Amacı

Deneme

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Aysel ÇETİNDERE FİLİZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Deneme İçerik

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 10 1 10
12 Takım/Grup Çalışması 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletmecilikle İlgili Genel Bilgiler, Ekonomik Yaşam ve İşletme
2 İşletmelerin Amaçları İle Gelir ve Giderleri
3 İşletmelerin Türleri
4 İşletmelerin Çevresi ve Çevre Faktörleri
5 İşletmelerde Etik
6 İşletmelerin Kuruluşu, İşletme Kurma Fikri ve Sonuçları
7 Kuruluş Araştırmaları
8 Ara Sınav
9 İşletme Kuruluşu İle İlgili Özel Konular
10 İşletmelerin Büyümesi, İşletmeler Arası Ortak Hareket Etme ve Stratejik İşbirlikleri
11 Yönetim ve İşlevleri, Yönetime İlişkin Temel Kavramlar
12 Örgüt ve Çevresi, Örgüt ve Yönetsel Karar Verme
13 Yönetimde Yaratıcı Düşünme, Yönetsel Düşüncenin Evrimi
14 Genel Değerlendirme ve Tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1465922 İşletme bölümünde alınacak diğer dersler için alt yapı oluşturabilme.
2 1465920 İşletmelerin hukuki biçimleri hakkında bilgi sahibi olunabilmesi.
3 1465925 İşletmelerin kuruluşu ve aşamalarının öğrenilebilmesi.
4 1465923 İşletmeyi ilgilendiren kavramlar hakkında genel bilgi sahibi olabilme.
5 1465924 İşletmenin amaçları, çevre ile ilişkisi, sorumlulukları ve işletme türlerinin açıklanabilmesi.
6 1465921 Öğrencinin işletmeyi tanımlayabilmesi.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76978 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 76979 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 76980 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 76981 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 76982 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 76983 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 76984 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 76985 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 76986 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 76987 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 76988 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 76989 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 76990 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 76991 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 76992 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 76993 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 5 4 5 2 3 5 4 5 2 3 5 4 5 4
2 5 2 3 5 4 5 5 4 5 2 3 3 5 4 5 4
3 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 2 3 5 4 5
4 2 3 5 4 5 4 5 2 3 2 5 4 5 2 3 2
5 5 4 5 2 3 2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 2
6 3 3 3 2 2 1 2 5 4 2 1 2 5 3 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek