Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ADM101 Introduction to Political Sciences I 927003 1 1 4

Dersin Amacı

"Kamu Yönetimi Eğitimi"nin dili sayılabilecek "siyaset bilimi”ni temel kavramlarıyla öğretmek ve daha sonraki dersleri algılama sürecine temel oluşturmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Fatih Çağatay Cengiz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Mümtaz’er Türköne (ed.), Siyaset, (2. Baskı.) Lotus Yay., 2005. - Esat Çam, Siyaset Bilimine Giriş (6. Basım), Der Yayınları, İST., 1999. - Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş (13. Basım), Bilgi Yayınevi, ANK., 2001. - Ahmet Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi (9. Basım), İmge Kitabevi, ANK., 2002. - W. Phillips Shively, Power & Choice: An Introduction to Political Science (8th ed.) McGraw-Hill, 2002. -Andrew Heywood, Siyaset, Ankara, Adres Yayınlar,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Siyaset kavramı, siyaset bilimin tarihsel değişim ve gelişimi dersin başlangıç temalarını oluşturacaktır. Siyasi İdeolojiler, İktidar, devlet, anayasa, ele alınacak diğer konseptlerden bazılarını oluşturacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 3 2 6
10 Tartışma 5 2 10
22 Proje Hazırlama 1 20 20
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin konusu ve amacı ve yöntemi, siyaset-bilim tartışması
2 Siyasetin farklı tanımlamaları ve Siyasetin İncelenmesinde Farklı Yaklaşımlar ve Yöntem APA_Guide_2017.pdf
3 Siyasal Sistem (Devlet) ve Buna bağlı kavramlar; İktidar, Meşruluk, apa_documentation.pdf
4 Siyasal Sistem (Devlet) ve Buna bağlı kavramlar; Siyasal Kültür, Siyasal toplumsallaşma Atilio Boron Capitalist Democracy.pdf
5 Devlet ve Rakip devlet teorileri: ”Leviathan Devlet”, “Patriyarkal Devlet” DEMOCRATISATION.docx
6 Devlet ve Rakip devlet teorileri: “PlüralistDevlet”, “Kapitalist Devlet” Immanuel Kant What is Enlightenment?.pdf
7 Siyasal sistemler; Otoriter, totaliter sistemler, Jean Bodin Sovereignty.pdf
8 Siyasal sistemler; demokratik sistemler, Liberalism and individual Positive Freedom.pdf
9 Demokratik hükümet şekilleri: Başkanlık sitemi, Yarı Başkanlık, linking_devices.pdf
10 Demokratik hükümet şekilleri: Parlementer sistem Marx, Exploitation.pdf
11 Arasınav
12 Siyasi İdeolojiler; Liberalizm ve Muhafazakarlık Politics of Conservatism in Turkey.pdf
13 Siyasi İdeolojiler; Marksizm ve Sosyalizm, The Administrative State in a Separation of Powers Constitution_ Lessons for European Community Rulemaking from the United States.pdf
14 Diğer siyası ideolojiler Weber Politics as a Vocation.pdf
15 Genel Tekrar The text is taken from http.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
57518 1465709 Siyaset Bilimi ile ilgili temel bilgileri edinir.
57519 1465710 Siyaset Biliminin temel kavramlarını (meşruiyet, güç, iktidar gibi) açıklar.
57520 1465707 Temel siyasal ideolojileri (liberalizm, muhafazakârlık, marksizm ve sosyalizm) özetler.
57521 1465705 Egemenlik ve Devlet Kuramlarını açıklar.
57522 1465706 Siyasal sistemleri analiz eder.
57523 1465708 Demokratik yönetim şekillerini inceler.
57524 1465711 Demokrasi teorisi ile ilgil temel bilgileri kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76978 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 76979 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 76980 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 76981 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 76982 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 76983 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 76984 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 76985 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 76986 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 76987 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 76988 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 76989 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 76990 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 76991 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 76992 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 76993 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
57518 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4
57519 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4
57520 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3
57521 3 5 3 4 4 3 3 3 3 5 4 3 5 4 4 4
57522 4 4 3 3 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
57523 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
57524 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek