Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ADM102 Introduction to Political Sciences II 927003 1 2 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı siyaset biliminin tanımına yönelik farklı yaklaşımları ortaya koymak ve kavram ve kuramların somut siyasal kurum ve süreçlereuygulamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Sait SÖNMEZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Mümtaz’er Türköne (ed.), Siyaset, (2. Baskı.) Lotus Yay., 2005. - Esat Çam, Siyaset Bilimine Giriş (6. Basım), Der Yayınları, İST., 1999. - Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş (13. Basım), Bilgi Yayınevi, ANK., 2001. - Ahmet Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi (9. Basım), İmge Kitabevi, ANK., 2002. - W. Phillips Shively, Power & Choice: An Introduction to Political Science (8th ed.) McGraw-Hill, 2002. -Andrew Heywood, Siyaset, Ankara, Adres Yayınlar,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste demokrasi, insan hakları, siyasi partiler, seçimler, ulus üstü ve ulus altı siyaset, sivil toplum kuruluşları, kamuoyu ve bürokrasi ele alınacak konseptlerden bazılarını oluşturacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 2 4
22 Proje Hazırlama 1 20 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 3 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 15 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 15 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Demokrasi; Tanım, tarihselgelişim,
2 Demokrasi Modelleri, Uygulamada Demokrasi
3 Siyasal İletişim, Siyasal Dil ve Propaganda
4 siyasal partiler ve parti çeşitleri
5 Seçim Sistemleri, temsilde adalet, yönetimde istikrar
6 Sivil Toplum, Siyasi Kültür,
7 Kamuoyu ve Baskı grupları,
8 Seçkinler ve Aydınlar
9 Bürokrasi ve Sorunları
10 Modernite-postmodernite ve siyaset bilimi
11 Arasınav
12 İnsan Hakları
13 Küresel Siyaset
14 Milletler ve Milliyetçilik
15 GenelTekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
57536 1241539 Demokrasi ve İnsan Hakları gibi konuların Siyaset Bilimi içindeki yerini ve önemini anlatır.
57537 1241535 Siyasi Partiler ve Seçim sistemlerini analiz eder.
57538 1241536 Kamuoyu ve baskı grupları, sivil toplum kuruluşları gibi aktörleri analiz eder.
57539 1241540 Bürokrasi ve Kamu yönetimi reformu gibi konulara giriş yapar.
57540 1241541 Siyasetin küresel ve yerel boyutunu analiz eder.
57541 1241537 Siyasal kültür, yönetim biçimi, siyasal aktörler ve devlet arasındaki ilişkileri anlatır.
57542 1241538 Milletler ve Milliyetçilik çeşitlerini analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69263 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 69264 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 69265 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 69266 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 69267 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 69268 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 69269 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 69270 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 69271 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 69272 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 69273 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 69274 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 69275 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 69276 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 69277 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 69278 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
57536 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 3
57537 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4
57538 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
57539 3 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3
57540 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 3 3 4 3 3 4
57541 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5
57542 5 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek