Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
ADM102 Introduction to Political Sciences II 927003 1 2 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı siyaset biliminin tanımına yönelik farklı yaklaşımları ortaya koymak ve kavram ve kuramların somut siyasal kurum ve süreçlereuygulamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Fatih Çağatay Cengiz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Mümtaz’er Türköne (ed.), Siyaset, (2. Baskı.) Lotus Yay., 2005. - Esat Çam, Siyaset Bilimine Giriş (6. Basım), Der Yayınları, İST., 1999. - Münci Kapani, Politika Bilimine Giriş (13. Basım), Bilgi Yayınevi, ANK., 2001. - Ahmet Taner Kışlalı, Siyaset Bilimi (9. Basım), İmge Kitabevi, ANK., 2002. - W. Phillips Shively, Power & Choice: An Introduction to Political Science (8th ed.) McGraw-Hill, 2002. -Andrew Heywood, Siyaset, Ankara, Adres Yayınlar,

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste demokrasi, insan hakları, siyasi partiler, seçimler, ulus üstü ve ulus altı siyaset, sivil toplum kuruluşları, kamuoyu ve bürokrasi ele alınacak konseptlerden bazılarını oluşturacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 2 4
22 Proje Hazırlama 1 20 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 3 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 15 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 15 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Demokrasi; Tanım, tarihselgelişim, A Critique of the Structural Transformation of Public Sphere.pdf
2 Demokrasi Modelleri, Uygulamada Demokrasi Anarchism and Religion.pdf
3 Siyasal İletişim, Siyasal Dil ve Propaganda Brewer_Anthony_Marxist_Theories_of_Imper.pdf
4 siyasal partiler ve parti çeşitleri Fascism Civility and the Crisis of the Turkish State.pdf
5 Seçim Sistemleri, temsilde adalet, yönetimde istikrar Feminism Article.pdf
6 Sivil Toplum, Siyasi Kültür, Globalisation or glocalisation.pdf
7 Kamuoyu ve Baskı grupları, Globalization Civil Society and Citizenship in Turkey Actors Boundaries and Discourses (1).pdf
8 Seçkinler ve Aydınlar Nationalism Ayse Kadıoglu.pdf
9 Bürokrasi ve Sorunları Secularism 2.pdf
10 Modernite-postmodernite ve siyaset bilimi Secularism.pdf
11 Arasınav Ziya Öniş The rise of the Welfare Party.pdf
12 İnsan Hakları A Critique of the Structural Transformation of Public Sphere.pdf
13 Küresel Siyaset Anarchism and Religion.pdf
14 Milletler ve Milliyetçilik Brewer_Anthony_Marxist_Theories_of_Imper.pdf
15 GenelTekrar Secularism.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
57536 1465727 Demokrasi ve İnsan Hakları gibi konuların Siyaset Bilimi içindeki yerini ve önemini anlatır.
57537 1465723 Siyasi Partiler ve Seçim sistemlerini analiz eder.
57538 1465724 Kamuoyu ve baskı grupları, sivil toplum kuruluşları gibi aktörleri analiz eder.
57539 1465728 Bürokrasi ve Kamu yönetimi reformu gibi konulara giriş yapar.
57540 1465729 Siyasetin küresel ve yerel boyutunu analiz eder.
57541 1465725 Siyasal kültür, yönetim biçimi, siyasal aktörler ve devlet arasındaki ilişkileri anlatır.
57542 1465726 Milletler ve Milliyetçilik çeşitlerini analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76978 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 76979 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 76980 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 76981 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 76982 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 76983 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 76984 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 76985 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 76986 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 76987 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 76988 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 76989 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 76990 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 76991 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 76992 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 76993 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
57536 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 3
57537 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4
57538 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5
57539 3 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3
57540 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 3 3 4 3 3 4
57541 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5
57542 5 4 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek