Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BA102 Principles of Business Administration II 927003 1 2 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere işletme ile ilgili teorik ve pratik bilgi ve uygulamaları kazandırmaktır. Bu kapsamda işletme kavramı, yönetim, işletme fonksiyonları, işletmenin kuruluş süreci gibi konular öğrencilere anlatılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Aysel ÇETİNDERE FİLİZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Doğan, M. (2014). İşletme Ekonomisi ve Yönetimi. Nobel Akademik Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Derste yönetim, pazarlama, muhasebe-finansman, ar-ge gibi işletme fonksiyonları ele alınacaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 10 2 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletme Fonksiyonları; Üretim Fonksiyonu; Üretim Kavramı ve Önemi, Üretimin Özellikleri, Üretim Türleri, Üretim Sistemleri, Ürün Tasarımı ve Geliştirilmesi
2 Üretim Yönetimi, Üretim Planlaması, Stok Kontrolü ve Yönetimi, Kalite Kontrolü ve Yönetimi, TKY
3 Pazarlama Fonksiyonu; Pazarlama Kavramı ve Önemi, Pazarlama Anlayışındaki Gelişmeler, Pazarlama Bilgi Sistemi, Pazar Çeşitleri
4 Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazar Seçimi
5 Pazarlama Yönetimi ve Fonksiyonları; Ürün, Fiyat, Dağıtım ve Tutundurma
6 Finansman Fonksiyonu; Finansmanın Anlamı ve Önemi, Finansman Kaynakları, Finansal Piyasalar, Finansal Tablolar
7 İnsan Kaynakaları Yönetimi Fonksiyonu, İKY Kavramı, İşgören Devir Hızı, Teknik İşlevler
8 Personel Bulma ve Seçme, İşe Alıştırma ve İşgören Eğitimi
9 Performans Değerlendirme, İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi, İşçi Sağlığı ve İş Üvenliği, Endüstriyel İlişkiler
10 Halkla İlişkiler Fonksiyonu; Halkla İlişkilerin Tanımı ve Önemi, Hİ'in Fonksiyonları, Amacı ve İlkeleri
11 Halkla İlişkilerin İlkeleri, İletişim Araçları ve Örgütlenmesi
12 Muhasebe Kavramı ve Önemi, Muhasebenin Fonksiyonları, Muhasebe Çeşitleri
13 Araştırma ve Geliştirme Fonksiyonu; Anlamı, Önemi ve Türleri
14 Genel Değerlendirme
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1241760 İşletme bölümünde alınacak diğer dersler için altyapı oluşturma
2 1241761 İşletmeyle ilgili genel kavramları anlama
3 1241758 İşletmeyi ve çevresel faktörleri kavrayabilme
4 1241759 İşletme süreçlerini anlama
5 1241762 İşletmenin fonksiyonlarını kavrayabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69263 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 69264 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 69265 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 69266 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 69267 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 69268 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 69269 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 69270 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 69271 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 69272 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 69273 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 69274 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 69275 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 69276 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 69277 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 69278 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 5 5 2 3 5 4 5 5 4 5 4 5 2
2 2 5 2 3 5 4 3 5 4 2 3 5 4 2 3 5
3 4 2 3 5 4 4 5 2 2 5 4 3 5 4 4 1
4 2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 1 2 3 2 1
5 4 5 4 5 5 2 3 5 4 5 4 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek