Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BA202 Principles of Accounting II 927003 2 4 5

Dersin Amacı

Muhasebe I dersinde; muhasebenin tanımı, temel kavramları, önemi, muhasebecilik mesleği ve genel kabul muhasebe ilkeleri Bilanço, hesap, çift taraflı kayıt, varlık hesapları, dönen ve duran varlıklar ilgili hesapların işleyişlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mehpare KARAHAN GÖKMEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Horngren's Accounting Financial Chapters

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
4 Quiz 2 5 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 3 3
8 Rehberli Problem Çözümü 14 5 70
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Maddi Duran Varlıklar Plant Assets.docx
2 Maddi Duran Varlıklar Plant Assets.docx
3 Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Tükenenmeye Tabi Varlıklar Natural Resources and Intangible Assets.docx
4 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Current Liabilities I.docx
5 Karşılıklar ve Koşula Bağlı Yükümlülükler Current Liabilities II.docx
6 Şirketler Corporations.docx
7 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Long-Term Liabilities.docx
8 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Long-Term Liabilities.docx
9 Yatırımlar Investments.docx
10 Yatırımlar Investments.docx
11 Nakit Akış Tablosu Cash Flow Statement.docx
12 Nakit Akış Tablosu Cash Flow Statement.docx
13 Finansal Tablolar Analizi Cash Flow Statement.docx
14 Finansal Tablolar Analizi Cash Flow Statement.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1241593 Öğrenci dönembaşı, dönemiçi ve dönemsonu muhasebe işlemlerini yapar, bu işlemlerin işletmenin dönem sonu mali yapısı ve kar/ zararı ile ilişkisini çözümler.
2 1241594 Öğrenci Tekdüzen Hesap Planından uygun hesapları saptayarak herhangi bir mali olay veya işlemin kaydını yapar.
3 1241595 Öğrenci herhangi bir işletmenin bilançosunu ve gelir tablosunu düzenler, düzenlediği mali tablolardan işletmenin mali yapısını okur ve yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69263 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 69264 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 69265 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 69266 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 69267 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 69268 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 69269 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 69270 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 69271 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 69272 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 69273 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 69274 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 69275 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 69276 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 69277 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 69278 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 5 2 2 3 3 3 3 3 3 3 5 4
2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 2 2
3 3 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek