Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GKK106 Labaratuar Teknikleri-II 927001 1 2 3

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilere; mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak laboratuvarda güvenli çalışma ortamı sağlama, analiz öncesi ve sonrası işlemleri yapma,ayırma işlemlerini yapma, çözelti hazırlama ve laboratuvar temel analiz tekniklerini uygulama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ebru didem özak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Evrensel, S.S., Dözen, C., 2006. Laboratuvar Teknikleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Birinci modül olan “Laboratuvarda güvenli çalışma ortamı sağlamak” konulu bölümde; kişisel güvenlik önlemleri, laboratuvar genel güvenlik önlemleri, kimyasal maddelerle güvenli çalışma konularına değinilmektedir. İkinci modül olan “Analiz öncesi/sonrası işlemleri yapmak” konulu bölümde ise; analiz öncesi hazırlıklar ve analiz sonrası işlemler konularına değinilmektedir. Son modül olan “Laboratuvar temel analiz tekniklerini uygulamak” konulu bölümde ise; duyusal analizler, gravimetrik analizler ve titrimetrik analizler konuları işlenmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
20 Rapor Hazırlama 10 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 3 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kişisel Güvenlik Önlemleri-Laboratuvar Genel Güvenlik Önlemleri 1.HAFTA LAB.docx
2 Laboratuvar Genel Güvenlik Önlemleri 1.HAFTA LAB.docx
3 Kimyasal Maddelerle Güvenli Çalışma-Analiz Öncesi Hazırlıklar 3.HAFTA LAB.docx
4 Analiz Öncesi Hazırlıklar 3.HAFTA LAB.docx
5 Analiz Sonrası İşlemler-Süzme 4.HAFTA LAB.docx
6 Süzme-Çöktürme 4.HAFTA LAB.docx
7 Santrifüjleme-Yüzde Çözelti 4.HAFTA LAB.docx
8 Yüzde Çözelti 6.HAFTA LAB.docx
9 Molar Çözelti 7.HAFTA LAB.docx
10 Ara Sınav
11 Molar Çözelti-Normal Çözelti- Ppm ve ppb Çözeltiler 8.hafta lab.docx
12 Duyusal Analizler 12.hfta lab 2.docx
13 Gravimetrik Analizler-Titrimetrik Analizler 13.14.hfta lab 2.docx
14 titrimetrik Analizler 13.14.hfta lab 2.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1240338 Laboratuvarda güvenli çalışma ortamı sağlar.
2 1240339 Analiz öncesi/sonrası işlemleri yapar.
3 1240340 Laboratuvar temel analiz tekniklerini uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69205 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
2 69206 Gıdalarda genel analiz yöntemlerini uygulayıp, yorumlar.
3 69207 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
4 69208 Gıda laboratuvarlarında kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
5 69209 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
6 69210 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
7 69211 Gıda sektörünün talep ve gelişmelerine cevap verebilen özgün fikirler üretebilme ve AR-GE yapabilecek yetenek ve gayrete sahip olur.
8 69212 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
9 69213 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
10 69214 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
11 69215 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
12 69216 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
13 69217 İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olur.
14 69220 Gıda laboratuvarlarında kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir..
15 69219 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
16 69221 Gıdalarda genel analiz yöntemlerini uygulayıp, yorumlar.
17 69222 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
18 69223 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
19 69230 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
20 69224 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
21 69225 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
22 69226 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
23 69227 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
24 69231 İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olur.
25 69228 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
26 69229 Gıda sektörünün talep ve gelişmelerine cevap verebilen özgün fikirler üretebilme ve AR-GE yapabilecek yetenek ve gayrete sahip olur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 3 4
2 2 4 3 4
3 2 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek