Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BA301 Financial Management I 927003 3 5 4

Dersin Amacı

Dersin, işletmelerin finansman kararlarının verilmesi ve uygulanması amacına yönelik bir içeriğe sahip olması planlanmıştır. Ders süresince ayrıca güncel finansal konular incelenecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Durmuş YILDIRIM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr. Osman OKKA, Finansal Yönetim, Teori ve Çözümlü Problemler, Nobel Yayın Dağitım, 2010 Prof.Dr. Osman OKKA, Analitik Finansal Yönetim, Nobel Yayın Dağitım, 2009 Prof.Dr. M.K. ERCAN,Yrd.Doç.Dr. Ü. BAN, Finansal Yönetim, Gazi Kitapevi, 2005 Dr. Öztin AKGÜÇ, Finansal Yönetim, Muhasebe Enstitüsü yayını,1998

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İşletmelerde Finansal Yönetim, Firma Amacı (Firma ve Finans Yöneticisi:, Finansal Kurum ve Araçlar, Muhasebe ve Finans, Finansal Tabloların Anlaşılması ve Analizi, Finansal Öngörü ve Planlama, İşletme Sermayesinin Yönetimi ve Kısa Vadeli Planlama ile Nakit Bütçesi, Alacakların Yönetimi, Kara Geçiş Analizi ile Kaldıraç Analizi ve Etkileri; konularını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 30 1
4 Quiz 2 5 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 3 42
54 Ev Ödevi 2 3 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Finansman nedir? finansal yönetimin amaçları
2 Finans fonksiyonu, finansal çevre finansal yönetim ve diğer bilim dalları ilişkisi
3 Faiz oranları ve değişkenliği, beklenen getiri risk ilişkisi, finansal yönetim sahasının gelişimi
4 Finansal tablolar ve yıllık raporlar, amortismanlar ve amortisman yöntemleri
5 Firmalarda vergilendirme, nakit akımları
6 Yönetimsel kararlar için muhasebe verilerinin yeniden düzenlenmesi ve finansal matemetik
7 Finansal analiz ve kontrol; oran analizi, dikey analiz ve yatay analiz ve yorumlanması
8 Finansal analizde yöntem, finansal yapıyı güçlendirici önlemler, finansal oranlardan erken uyarı göstergesi olarak faydalanma
9 Finansal planlama, nakit bütçesi
10 Vize haftası
11 Proforma finansal tablolar ve ke fon ihtiyacının belirlenmesi
12 Fon akım analizi
13 Maliyet -İş hacmi- kar ilişkileri
14 İşletme sermayesi yönetimi, nakdin ve pazarlanabilir menkul değerlerin yönetimi,
15 Alacak ve stok yönetimi, cari pasiflerin yönetimi
16 Final haftası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1242694 Faiz hasaplamalarını yapabilecek ve beklenen getiri risk ilişkisi değerlendirerek kararlarında kullanabilecek
2 1242696 Finansal yönetimin ne olduğunu ve hangi amaçlar için kullanıldığını öğrenmiş olacak
3 1242697 Finansal tablolar ve yıllık raporları okumayı ve yorumlamayı öğrenmiş olacak
4 1242695 Finansal analiz ve kontrolde kullanmak üzere oran analizi, dikey analiz ve yatay analiz yapıp yorumlaya bilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69263 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 69264 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 69265 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 69266 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
5 69267 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
6 69268 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
7 69269 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
8 69270 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
9 69271 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
10 69272 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
11 69273 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
12 69274 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
13 69275 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
14 69276 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
15 69277 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.
16 69278 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 4 1 2 3 2 5 4 5 2 3 2 5 4
2 5 2 3 2 5 4 5 5 5 5 4 4 5 2 2 3
3 3 2 5 4 5 2 3 2 5 4 5 2 3 2 5 4
4 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 2 3 2 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek